Дочірні підприємства


ДП «Західукргеологія»

79000, пл. Міцкевича, 8, м. Львів – МСП
e-mail: dp_zug@i.ua
http://www.zahidukrgeologiya.com.ua/

т: (032) 235-75-35,
т/ф: (032) 242-01-80


ДП «Західукргеологія» є провідним підприємством геолого-розвідувальної галузі в Західних областях України.

З 2001 року ДП «Західукргеологія» увійшло до складу Національної акціонерної компанії «Надра України». Підприємством відкрито та розвідано понад 1300 родовищ корисних копалин, з них: нафти – 20; газоконденсату – 12; газу – 37; шахтних полів кам’яного вугілля – 26; бурого вугілля; золота, поліметалів, германію (Мужиївське, Берегівське, Біганське родовища); самородної сірки; 8 родовищ калійних солей (2 розвіданих і 15 перспективних); баритів, каолінів, цеолітів, бентонітів, цементної сировини, скляних пісків, сировини для виробництва будівельних матеріалів у всіх західних областях; родовищ прісних підземних вод – 119, мінеральних вод – 51, 2 родовища термальних вод в Закарпатській області.
Підприємство має великий досвід розвідки родовищ рудної і нерудної мінеральної сировини для різних галузей промисловості, пошуку і розвідки прісних підземних вод для водопостачання населених пунктів України, а також питних, мінеральних і термальних вод. Зокрема, відкриття Східницького родовища мінеральної води типу “Нафтуся” започаткувало новий курорт. Значний досвід розвідки підземних вод для підтримання тиску (заводнення) нафтових родовищ; досвід пошуково-розвідувальних робіт для виявлення і обґрунтування підземних колекторів для захоронення промислових стоків.
До складу ДП «Західукргеологія» входить чотири відокремлених підрозділи: Стрийська, Калуська нафтогазорозвідувальні експедиції, Львівська геологорозвідувальна експедиція, яка виконує пошукові, геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини, прісні і мінеральні води, регіональні геолого-зйомочні роботи, геолого-екологічні дослідження на теренах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, та Тернопільської областей , а також Науково-геологічний центр, який забезпечує геологічний, геоінформаційний, лабораторний супровід геологорозвідувальних робіт всіх експедицій на нафту, газ, вугілля, золото, підземні води тощо.
ДП «Західукргеологія» володіє банком унікальної геологічної інформації і сучасною технологією її обробки.

 • комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків, розвідки, буріння та дослідно-промислової розробки родовищ на всі види корисних копалин;
 • проектування геологорозвідувальних робіт усіх напрямків;
 • буріння свердловин на нафту і газ з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище;
 • дешифрування матеріалів аеро-космічних зйомок в широкому прикладному діапазоні;
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів – можливих джерел забруднення підземних вод;
 • складання гідрогеологічних висновків для проектування водозаборів підземних вод;
 • проектування, буріння, ремонт та ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин на воду;
 • геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин;
 • режим рівнів та хімічного складу підземних вод;
 • дослідження хімічного складу і стану забруднення підземних вод, розробка рекомендацій та проектування робіт для ліквідації цих забруднень;
 • вивчення та організація мережі пунктів спостереження та прогнозування екзогенних геологічних процесів;
 • екологічні та інженерно-геологічні дослідження, різноманітні види моніторингу довкілля;
 • петрографічні, мінералогічні, спектральні, хіміко-аналітичні дослідження гірських порід, пластових флюїдів, ґрунтів, підземних вод та повітря;
 • розробка і здійснення постійнодіючих математичних моделей підземних водоносних систем регіонального і локального масштабів;
 • спорудження промислових та соціально-побутових об’єктів, житла тощо.

ДП «Укрнаукагеоцентр»

36007, вул. Маршала Бірюзова, 53, м. Полтава
e-mail: poltavargp@ukr.net
http://www.ukrnaukageocentr.zzz.com.ua/

т: (0532) 50-91-64


ДП «Укрнаукагеоцентр» – одне з найпотужніших на Україні підприємств по обробці геолого-геофізичних матеріалів, виконанню геолого-аналітичних та науково-тематичних досліджень, всього комплексу робіт по забезпеченню геологорозвідувального процесу пошуків і розвідки покладів вуглеводнів на рівні сучасних вимог.

До складу ДП «Укрнаукагеоцентр» входять три відокремлені підрозділи: «Проектний інститут «Укргеолбудтехпроект», «База виробничого обслуговування» та «Учбово-курсовий комбінат».

Історія ДП «Укрнаукагеоцентр» починається з 1936 року, коли в м. Ромнах була створена Українська контора розвідки з метою пошуків нафти на території Дніпровсько-Донецької западини. В 2000 році на базі Регіонального геологічного центру ДГП «Полтавнафтогазгеологія» було створено Полтавське нафтогазове державне регіональне геологічне підприємство, яке в травні 2001 року ввійшло до складу Національної акціонерної компанії «Надра України», як дочірнє підприємство «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство».
В 2011 році у зв’язку із розширенням сфери геолого-виробничої діяльності підприємства та її спрямуванням на наукове обгрунтування перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні, на базі Дочірнього підприємства «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство» створено Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». За більш ніж 75 річний період діяльності, за безпосередньою участю працівників підприємства відкрито 165 родовищ нафти і газу, підраховано запаси по 127 родовищах, оброблені геолого-геофізичні матеріали зі складанням звітів по близько 200 площах, складено більш ніж 315 науково-тематичних звітів. Маючи висококваліфікований кадровий потенціал, сучасне лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку, накопичений фактичний матеріал і досвід, на сьогодні ДП «Укрнаукагеоцентр» – одне з найпотужніших на Україні підприємств по обробці геолого-геофізичних матеріалів, виконанню геолого-аналітичних та науково-тематичних досліджень, всього комплексу робіт по забезпеченню геологорозвідувального процесу пошуків і розвідки покладів вуглеводнів на рівні сучасних вимог.

 • наукове обгрунтування перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ ущільнених колекторів, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів);
 • моніторинг та наукове супроводження надрокористування;
 • складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • складання проектно-кошторисної документації на буріння нафтогазових свердловин та свердловин для водопостачання;
 • складання планів ДПЕ свердловин та проектів ДПР покладів нафти і газу;
 • авторський нагляд за виконанням проектних робіт;
 • геодезичні, зйомочні, спеціальні інженерно-геодезичні роботи із застосуванням апаратури навігації (GPS 12, Trimbl Recon Соntгоllег та ін.);
 • інженерно-геологічні вишукування на майданчиках спорудження свердловин;
 • геологічний супровід пошуково-розвідувального буріння та ДПР покладів нафти і газу;
 • комплексну інтерпретацію матеріалів ГДС;
 • геолого-економічну оцінку родовищ вуглеводнів із захистом в ДКЗ України;
 • 3D-моделювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ ВВ з використанням програмного комплексу Petrell;
 • перевірку матеріалів якісної та кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів, оперативних приростів та списання запасів вуглеводнів з наданням експертного заключення Експертній комісії Держгеонадра України;
 • відбір глибинних проб нафти за допомогою спеціальних пробовідбірників та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • відбір рекомбінованих проб устьового газу та газового конденсату та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • замір пластових тисків і температур цифровими глибинними приборами;
 • проведення спеціальних газоконденсатних досліджень на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки;
 • газогідродинамічні дослідження свердловин;
 • лабораторні дослідження керну та бурового шламу;
 • радіометричний контроль керну на свердловині;
 • лабораторні дослідження бурових і тампонажних розчинів;
 • лабораторні дослідження пластових флюїдів з видачею сертифікатів: – нафти і конденсату (питома вага, густина, вміст води, механічних домішок, солей, молекулярна маса, вміст парафіну, бензольних, спиртобензольних смол, асфальтенів, сірки, азоту, а також їх груповий вуглеводневий склад);
  – компонентного складу газів у поверхневих та пластових умовах (СО2, Н2, Не, N2, Н2S, С1 – С6+В на хроматографі «ХроматекКристалл 5000.1»;
  – пластових та поверхневих вод (питома вага, рН, вміст механічних домішок, сірководню та нафтопродуктів, компонентів та мікрокомпонентів);
 • визначення вмісту органічного вуглецю в сланцевих породах та термальної зрілості порід за відбиваючою здатністю вітриніту;
 • термовакуумна дегазація керну сланцевих порід;
 • літологічне і палеонтологічне вивчення осадових порід в шліфах під мікроскопом;
 • стратиграфічне розчленування та попластову кореляцію осадових розрізів на біостратиграфічній та реперній основі;
 • аналіз та узагальнення матеріалів геолого-геофізичних досліджень з наданням рекомендацій на проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • моніторинг навколишнього природного середовища на об’єктах нафтогазового комплексу: – стану повітряного середовища;
  – стану ґрунтів;
  – стану підземних та поверхневих вод;
  – облаштування мережі спостережних свердловин;
  – розробка регламенту моніторингу, обробка і систематизація інформації;
 • розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проведення спеціальних замірів.

ДП «Центрукргеологія»

18000, вул. Татинецька, 13, м. Черкаси
e-mail: cug@2upost.com

т: (0472) 71-36-46
ф. (0472) 71-06-17


До складу Національної акціонерної компанії «Надра України» дочірнє підприємство увійшло в 2001 році. За період діяльності підприємством відкрито і розвідано більш як 300 родовищ корисних копалин: заліза, марганцю, бокситів, нікелю, титану, урану, золота, бурого вугілля, горючих сланців, вогнетривких глин, бентоніту, будівельних матеріалів, підземних прісних та мінеральних вод.

 • комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків та розвідки стратегічних та гостродефіцитних видів мінеральної сировини: рудних родовищ золота, молібдену, рідкісних і рідкісно-земельних металів, титану, нікелю, олова, цирконію; нерудних родовищ: флюориту, вогнетривкої сировини, будівельних матеріалів, тощо; техногенних родовищ: хвостів-відходів гірничо-збагачувальних комбінатів; природних облицювальних матеріалів; прісних і мінеральних підземних вод;
 • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення території регіону та окремих площ;
 • проектування, буріння та обладнання експлуатаційних свердловин на воду (питну, мінеральну);
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів можливих джерел забруднення підземних вод;
 • складання гідрогеологічних висновків для проектування водозаборів підземних вод з використанням бурових свердловин;
 • моніторинг геологічного середовища, вивчення режиму підземних вод і екзогенних геологічних процесів з оцінкою впливу техногенних і природних факторів на забруднення підземних вод і активізацію зсувів;
 • облік та аналіз балансу запасів всіх видів корисних копалин, ведення відповідних кадастрів і реєстрів;
 • підготовка геологічних висновків і довідок про геологічні та еколого-гідрогеологічні умови і наявність корисних копалин на ділянках надр, які проектуються під будівництво;
 • лабораторні дослідження мінеральної сировини, руд, вміщуючих порід, концентратів та вод (визначення елементного, компонентного і мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей);
 • геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин;
 • геолого-екологічна експертиза проектів та бізнес-планів щодо використання надр.

Усі види діяльності підприємства забезпечені сучасними лабораторно-аналітичними дослідженнями, що ґрунтуються на використанні новітньої техніки і комп’ютерної обробки отриманих даних.

ДП «Чернігівнафтогазгеологія»

14000, вул. Шевченка, 15, м. Чернігів
e-mail: naftogazgeologia@ukr.net
http://www.chngg.com.ua/


т/ф: (0462) 65-11-86,
т: (0462) 77-70-81

18 жовтня 1958 р. з метою пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ в північно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини створено трест «Чернігівнафтогазрозвідка», з 1980 року – Виробниче геологічне об’єднання, з 1991 року – Державне геологічне підприємство «Чернігівнафтогазгеологія», а з 2001 року – Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія».
Уже в 1959 році підприємством було відкрито перше нафтове родовище – Гнідинцівське.
За 53 роки наполегливої самовідданої праці геологорозвідників на території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей підприємством відкрито 60 родовищ вуглеводневої сировини. Серед них унікальні за запасами і якості вуглеводневої сировини Гнідинцівске, Леляківське, Яблунівське та інші. Відкриті родовища стали важливою складовою та основою розвитку нафтогазовидобувної промисловості на території Чернігівської, Сумської та частково Полтавської областей.

 • Буріння та випробовування свердловин;
 • Навчально-курсового комбінату;
 • Лабораторних досліджень;
 • Складання проектів та звітів (отримання спецдозволів, геологічних досліджень);
 • Трубної бази