У ДП «Укрнаукагеоцентр» розповіли про моніторинг стану навколишнього середовища в нафтогазовій галузі

jhfghjgf

 

26 вересня у Полтаві відбувся семінар для журналістів Полтавської області «ІПВГ. Проблеми місцевих громад, пов’язані з розвідкою та видобуванням вуглеводнів». Участь в ньому взяла Головний геолог партії з вивчення колекторів та пластових флюїдів ДП «Укрнаукагеоцентр» Людмила Бородак. Її виступ був присвячений моніторингу стану навколишнього природного середовища в нафтогазовій галузі.

Нижче наводимо текст доповіді повністю.

Україна є одним з найстаріших районів світу по видобутку і використанню нафти, на сьогодні в нашій країні відкрито майже 400 родовищ нафти, газу і конденсату, які зосереджені в трьох нафтогазоносних регіонах: Західному, Східному і Південному.

Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» “Укрнаукагеоцентр” – єдине на Україні комплексне геологічне науково-виробниче підприємство, яке на сьогоднішній день виконує повний комплекс робіт з пошуків і розвідки покладів нафти та газу. Для цього в геологічних фондах є необхідний геолого-геофізичний матеріал, створений та збережений за 80 років геологорозвідувальних робіт в Східному нафтогазоносному регіоні, комплексна аналітична лабораторія, сертифікована для дослідження вуглеводнів, ґрунтів, вод, керну, оснащена сучасним обладнанням провідних світових виробників, що дозволяє виконувати весь комплекс досліджень у відповідності до вимог сьогодення. За участю колективу підприємства, на основі власних геологічних розробок, було відкрито і передано видобувним підприємствам понад 160 родовищ нафти, газу та конденсату, де до цього часу видобувається 80% всіх вуглеводнів.

Оскільки Національна акціонерна компанія «Надра України» входить в сферу управління Міністерства екології і природних ресурсів, керівництво компанії приділяє особливу увагу охороні навколишнього середовища, спрямовує діяльність нашого підприємства на організацію і проведення моніторингу навколишнього природного середовища в районах проведення робіт з пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів.

Родовища нафти і газу є складною природно-технічною системою, що містить, як правило, ряд джерел антропогенної дії, які чинять вплив на різні компоненти природного середовища.

Для оцінки поточного геоекологічного стану об’єктів нафтогазового комплексу на всіх етапах проведення геологорозвідувальних і видобувних робіт та прогнозування змін цього стану необхідна організація і проведення моніторингу довкілля.

Специфіка експлуатації об’єктів нафтогазового комплексу полягає в тому, що вони чинять вплив на навколишнє середовище в цілому, тому моніторинг цих об’єктів по суті своїй має бути комплексним, що включає спостереження за усіма компонентами довкілля  і одночасно  складатися як з моніторингу стану надр, так і моніторингу інших компонентів природного середовища (водних об’єктів, атмосфери, ґрунтів, рослинності і тваринного світу).

Локальні спостережні режимні мережі є основою для організації моніторингу – цілеспрямованою, науково-обґрунтованою системою досліджень, у результаті створення яких в районах інтенсивного техногенного навантаження на природне середовище визначається просторово-часова картина забруднення, що необхідно для ефективного керування якістю компонентів довкілля і вибору заходів щодо їх охорони від забруднення.

Основу локальних спостережних мереж складають свердловини, пробурені на перші від поверхні водоносні горизонти, що використовуються населенням для господарсько-питного водопостачання.  До складу режимної мережі в обов’язковому порядку включаються пункти контролю поверхневих вод, грунтів, рослинного і тваринного світу у районах розміщення промислових об’єктів.

ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» має багаторічний досвід проведення геоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища на площах і родовищах державних підприємств та приватних структур, де проводиться геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка або видобування вуглеводнів.

Наше підприємство самостійно розробляє структуру локальних спостережних мереж та проводить їх облаштування. Кількість та місце розташування точок спостереження обумовлюється необхідністю отримання об’єктивної інформації про екологічний стан компонентів довкілля.

Безпека розробки надр і збалансоване природокористування є основним результатом організації і проведення моніторингу навколишнього середовища на об’єктах нафтогазової галузі.

 

Довідка. ДП «Укрнаукагеоцентр» є дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Надра України». Вже понад 75 років займається пошуками та розвідкою покладів нафти та газу.