Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» оголошує конкурс з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (надалі – Підприємство) (код за ЄДРПОУ 01431535, місце знаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15).

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: директором Підприємства не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати керівні посади;

– протягом 2 років до оприлюднення оголошення про умови та строки проведення Конкурсу, звільнена з посади керівника, на яку проводиться Конкурс, або з посади керівника підприємства, що входить до сфери управління Національної акціонерної компанії «Надра України», через порушення умов контракту, інші порушення, за рішенням Засновника або за рішенням суду;

– є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які беруть участь в Конкурсі подають такі документи:

– заява в довільній формі на ім’я Голову Конкурсної комісії про участь у Конкурсі;

– згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– копії першої, другої та інших сторінок паспорта громадянина України, де зазначаються відомості про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– особовий листок по обліку кадрів з автобіографією (заповнений власноручно), із зазначенням контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, відомостей про наявність чи відсутність судимості;

–  копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– заява кандидата про те, що він не є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– довідка про відсутність судимості;

– інші матеріали на розсуд кандидата.

Копії документів, завіряються підписом кандидата за умови пред’явлення оригіналів або завіряються керівником кадрової служби за основним місцем роботи, подаються особисто Конкурсній комісії державною мовою, або з перекладом на українську мову за адресою:       м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 518.

Строк приймання документів: з 02.08.2016 року по 31.08.2016 року.

Документи та конкурсні пропозиції надані кандидатом з порушенням термінів, Конкурсною комісією не розглядаються.

Враховуючи інформацію про Підприємство, яка буде отримана від Конкурсної комісії, кандидат зобов’язаний протягом 5 календарних днів після завершення строку подання документів для участі в Конкурсі розробити конкурсні пропозиції та подати їх особисто Конкурсній комісії.

Конкурсні пропозиції повинні містити:

– проект стратегічного плану розвитку Підприємства на короткострокову перспективу;

– детальний першочерговий план реформування Підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань, поставлених перед Підприємством, та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– інші відомості на розсуд кандидата.

Інформація про Підприємство, отримана кандидатом, не розголошується ним третім особам.

 Довідки за телефонами: (044) 454-15-10, 454-15-14 та e-mail: corp@nadraukrayny.com.ua