Про участь Національної акціонерної компанії «Надра України» в Українському енергетичному форумі

IMG_3218

З 1 по 3 березня 2016 року в Києві відбувся VIІ Щорічний Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта. З доповіддю на тему: “Партнерство держави та надрокористувачів на шляху до енергетичної незалежності України” виступив Голова правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович.
Голова правління Компанії зазначив, що «геологічне вивчення ресурсів та раціональне відношення до видобутку дозволить Україні зберегти свою впевненість у енергетичній незалежності як мінімум ще протягом майже 300 років. Однак, за рахунок скорочення обсягів геолого-розвідувальних робіт, темп видобутку вуглеводнів в Україні значно знизився». У своїй доповіді Ярослав Климович чітко окреслив цілу низку ендогенних перешкод: «нагально необхідний перегляд і прийняття основних законодавчих документів, що визначають розвиток мінерально-сировинної бази і регламентують процеси надрокористування, передусім Кодексу України про надра, законодавчої бази по охороні навколишнього природного середовища; ставка ренти повинна бути однаковою для всіх надрокористувачів без сегрегації за будь-якими ознаками, а рента в Україні, яка потребує збільшення власного видобутку не повинна бути на рівні найвищих показників в Європі і Світі. Також необхідно актуалізувати та конкретизувати план дій та фінансування в рамках Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».
Участь у Форумі також взяли заступник Голови правління Максим Максіменцев (тема виступу: «Організаційно-правові форми дослідної розробки та виробництва вуглеводнів в Україні. Стан та перспективи»,секція «Останні події й законодавчі ініціативи у виробничому середовищі розвідки й видобутку») та генеральний директор ДП «Укрнаукагеоцентр» Петро Голуб (тема секції: «Як відновити процес оцінки нетрадиційних запасів природного газу в Україні?»).
Ярослав Климович акцентував увагу на тому, що «подальший розвиток нафтогазовидобувного комплексу має відбуватися виключно через інноваційні процеси, що передбачають застосування нових методів і форм організаційної структури галузі, вдосконалення внутрішньо-економічного та правового поля надрокористування.
Таким чином, Національна акціонерна компанія «Надра України» є відкритою для тісної співпраці з державними, недержавними та іноземними інвесторами задля досягнення Україною ресурсної самодостатності та енергетичної незалежності.
IMG_3179IMG_3849IMG_3847