Про діяльність Національної акціонерної компанії «Надра України» в проектах по розробці шельфу Чорного моря

11.08.2015 р. на сайті «Сила людей», що знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет за адресою http://sylalyudey.org/ опубліковано статтю під назвою «Член сили людей виступив проти розкрадання шельфу Чорного моря».

З метою уникнення непорозумінь щодо діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України» в проекті по розробці шельфу Чорного моря, вважаємо за необхідно публічно проінформувати громадськість з вказаного питання.

Національна акціонерна компанія «Надра України» заснована відповідно до Указу Президента України від 14.06.2000 р. № 802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр».

Відповідно до статуту Національної акціонерної компанії «Надра України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1460 (з наступними змінами), засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України, сто відсотків акцій Компанії належать державі.

Компанія утворена з метою задоволення потреби держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності.

Предметом діяльності Компанії згідно її статуту є також залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, пов’язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин.

Слід зазначити, на сьогоднішній день фінансування геологорозвідувальних робіт за програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» до цього часу не розпочато, а процедура відкриття фінансування є довготривалою. Геологічними наслідками низького бюджетного фінансування у попередні роки та затримки з відкриттям фінансування в поточному році стало припинення проведення нафтогазорозвідувальних робіт по перспективним об’єктам, відкритим родовищам, подовження термінів завершення їх вивчення, захисту запасів та введення в промислову розробку.

Тому для Компанії є особливо актуальним залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, що відповідає не лише статутним завданням Компанії, але й урядовій політиці в державі, дозволить здійснити структурні перебудови у галузі та забезпечить виконання «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», забезпечити приріст запасів і ресурсів вуглеводневої сировини.

Виконуючі ці завдання, Національна акціонерна компанія «Надра України» в останні роки цілеспрямовано докладала зусиль і залучалась до масштабних інвестиційних проектів по Угодах про розподіл вуглеводнів за участю «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» та «Шеврон Юкрейн Б.В.», проявляла інтерес за інвестиційними проектами по розробці шельфу Чорного моря, інвестиційних проектів за участю «Ені Юкрейн Холдінгз Б.В.», «Ексон Мобіл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Б.В.», OMV Petrom S.A.

Зазначений у статті проект по розробці семи ділянок надр відповідає стратегії та статутним завданням Компанії.
Так, 03 лютого 2015 року Національна акціонерна компанія «Надра України» отримала листи ТОВ «Паркер Челендж», ТОВ «Теус-Н», в яких вказані товариства зверталися до Компанії з пропозицією створення спільно з Компанією нових суб’єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Чорноморгеоресурс» та «Чорноморзахідінвест».

Створення цільових товариств цілком відповідає світовій практиці, оскільки більшу частину коштів витрачає інвестор, який несе основні фінансові зобов’язання.

Метою створення ТОВ «Чорноморгеоресурс» та ТОВ «Чорноморзахідінвест» є проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ в межах західного шельфу Чорного моря на наступних площах: Приозерно-Алібейська, Прадніпровська-Зїздівська, Дністровська-Каракатиця, Коралова-Катран, Зміїна-Янтарна, Сундучна-Шатська, Сулинська-Жебриянська та виявлення нових родовищ вуглеводнів, їх облаштування та подальшу експлуатацію.

За інформацією Компанії, поки що інших зацікавлених інвесторів по цих ділянках надр не виявлено.

При цьому, ТОВ «Паркер Челендж», ТОВ «Теус-Н», як інвесторами в ТОВ «Чорноморгеоресурс» та ТОВ «Чорноморзахідгазінвест», взято на себе зобов’язання фінансування на першому етапі проведення пошукових робіт, зокрема, виконання сейсмічних досліджень згідно з розробленим технічним завданням, а також обробку та інтерпретацію отриманого матеріалу.

ТОВ «Паркер Челендж» й ТОВ «Теус-Н» також взяли зобов’язання щодо фінансування виробничих програм, визначених, за результатами виконання вищевказаних досліджень, а саме з облаштування виявлених родовищ, будівництва інфраструктури та виробничих потужностей для експлуатації, переробки вуглеводневої сировини та постачання її в газотранспортну мережу України.

Орієнтовні обсяги інвестицій від ТОВ «Паркер Челендж» та ТОВ «Теус-Н очікуються на рівні близько 10 млрд. грн. по кожному товариству.

Такі інвестиційні пропозиції Компанія не могла проігнорувати, так як при скороченні бюджетного фінансування та замовлення на виконання геологорозвідувальних робіт, питання залучення інвесторів для проведення пошуково-розвідувальних робіт для Компанії є дуже актуальним.

Таким чином, враховуючи положення Статуту Компанії та норми діючого законодавства, було створено ТОВ «Чорноморгеоресурс», ТОВ «Чорноморзахідінвест» та погоджено рішення про створення в Держгеонадрах України.

Учасниками вказаних вище товариств не є компанії з Кіпру, котрий є повноважним членом Євросоюзу.

Крім того, слід зазначити, що по-перше: Національна акціонерна компанія «Надра України» не є уповноваженим органом з видачі спецдозволів на користування надрами, по-друге: отримання спецдозволів на користування надрами без проведення аукціону є платним. У разі наявності інших претендентів на ті самі ділянки надр, ймовірним є оголошення відкритого конкурсу (аукціону), що є в повноваженнях Держгеонадр України.

За наявною в Компанії інформацією, спеціальні дозволи на користування семи ділянками надр шельфу Чорного моря не видавалися. На початку липня 2015 року Держгеонадрами України заявки ТОВ «Чорноморгеоресурс», ТОВ «Чорноморзахідінвест» на отримання спеціальних дозволів семи ділянками надр шельфу Чорного моря були зняті з розгляду та направлено запити до правоохоронних й фіскальних органів щодо отримання додаткової інформації по вказаних товариствах.

Тому можливі будь-які передбачені чинним законодавством України сценарії ліцензування цих площ, що є в межах компетенції Кабінету Міністрів України та Держгеонадр України.

У разі отримання суб’єктом господарювання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ № 615 від 30.05.11р.) підприємство несе наступні витрати (пов’язані з особливістю процедури отримання спецдозволу згідно з вимогами чинного законодавства):

– за надання надр у користування справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні;
– оплата вартості передачі права користування геологічною інформацією;
– оплата вартості послуг державних підприємств, пов’язаних з обрахунками вартостей (надання спецдозволу – УкрДГРІ, геолінформація – ДНВП «Геоінформ України», ДП «Геолекспертиза»).

Таким чином, у разі отримання ТОВ «Чорноморгеоресурс», ТОВ «Чорноморзахідінвест» спеціальних дозволів на користування надрами в межах західного шельфу Чорного моря, ТОВ «Паркер Челендж», ТОВ «Теус-Н» будуть виконувати Програми робіт, які є додатком до Угоди про умови користування надрами, що в свою чергу є невідємним додатком до спецдозволів, та вносити відповідні інвестиції.

Крім того, проведення зазначених робіт дасть можливість забезпечити роботою фахівців дочірніх підприємств Компанії, залучити до роботи їх виробничі потужності.

В свою чергу, отримання прибутку Національною акціонерною компанією «Надра України», сто відсотків акцій якої належать державі відповідає інтересам держави та її дивідендовій політиці.

Таким чином, Національна акціонерна компанія «Надра України» вважає за необхідне надати вищевказану інформацію щодо участі Компанії в ТОВ «Чорноморгеоресурс», ТОВ «Чорноморзахідінвест» та надалі інформуватиме громадськість з питань діяльності Компанії у сфері надрокористування та питань геологічної галузі.