Геологічна наука працює на найближчу перспективу

2020-06-23

ДП «Укрнаукагеоцентр» на завдання ПрАТ НАк «Надра України» проводить геолого-тематичні дослідження нетрадиційних покладів вуглеводнів. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Зокрема, днями під час науково-технічної  наради обговорили основні досягнення та виклики у цьому напрямку.

«В той час, коли значні за запасами родовища традиційних вуглеводнів практично розвідані і в більшості знаходяться на завершальній стадії розробки, актуальними питаннями в Україні залишається визначення перспективності пошуків та розробки родовищ із нетрадиційними вуглеводнями. На завдання ПрАТ «НАК «Надра України» ДП «Укрнаукагеоцентр» вже тривалий час проводить тематичні дослідження з вивчення нетрадиційних покладів вуглеводнів, але обсяги робіт в цьому напрямку слід нарощувати», — зазначив генеральний директор Сергій Левченко під час зустрічі із співробітниками.

 Голова правління ПрАТ «НАК «Надра України» Тарас Кузьмич  під час робочої поїздки до Східного нафтогазоносного регіону схвалив таку діяльність підприємства та зазначив, що «в соціально-економічних умовах, що склалися у світі і Україні, замовнику необхідно пропонувати адаптований до кризового стану комплекс послуг, використовуючи увесь потенціал ДП «Укрнаукагеоцентр» для сприяння успішній роботі видобувних підприємств».

На замовлення надрокористувачів відповідно до Угод про умови користування надрами, «ДП «Укрнаукагеоцентр», маючи досвід і висококваліфікованих фахівців, що володіють власними методичними напрацюваннями та розробками, відповідну базу геологічних даних та сучасне лабораторне обладнання, виконує геолого-тематичні дослідження з оцінки перспективності ділянок  надр на газ сланцевих товщ з урахуванням загальноприйнятих критеріїв (загального вмісту органічного вуглецю; типу органічної речовини; термальної зрілості порід, визначеної за відбивальною здатністю вітриніту; мінерального складу сланцевих порід).

«У процесі виконання робіт застосовуємо комплексний аналіз, переобробка та переінтерпретація всієї наявної геолого-геофізичної інформації із застосуванням спеціальних методик, наприклад таких як Δlog R(ExxonMobil), яка дозволяє за відсутності кернового матеріалу з перспективного розрізу свердловин визначати вміст органічної речовини та її нафтогазовий потенціал», — пояснив Сергій Левченко.

Проводяться спеціальні дослідження кернового матеріалу на сучасних приладах та установках: Rock-Eval 6 (визначення генераційного потенціалу порід), МСФ-30-У (визначення відбивальної здатністі вітриніту -R0, %, стадії катагенезу), експрес-аналізаторі на вуглець (визначення вмісту органічного вуглецю, Сорг, що дає кількісну оцінку нафтогазоутворюючого потенціалу), рентгено-дифракційній системі X’Pert Powder (являється на сьогоднішній день одним з високоточних методів вивчення високодисперсних глинистих мінералів), електронному мікроскопі JEOL JCM – 6000 Neoskope (використовується для спостереження і морфологічних досліджень зразків, дозволяє отримувати зображення поверхні зразка з великою роздільною здатністю (менше мікрометра) та визначення хімічного поелементного складу гірських порід).

«На сьогоднішній день «Укрнаукагеоцентр» є одним із провідних підприємств у складі НАК «Надра України», його фахівці виконали більше 50 зазначених геолого-тематичних робіт, характерною рисою яких є їх висока наукоємність. На основі цих досліджень для надрокористувачів проводиться оцінка перспективності ліцензійних ділянок на пошуки нетрадиційних покладів вуглеводнів та надаються рекомендації по подальшому напрямку робіт», — каже голова правління компанії Тарас Кузьмич.

Багаторічні комплексні дослідження дозволяють отримувати важливі геологічні результати (як в теоретичному, так і в практичному плані) і вони є підґрунтям для визначення напрямків регіонального, зонального та локального прогнозу пошуків вуглеводневої сировини нетрадиційного типу, важливість яких для надрокористувачів та держави не потребує зайвих коментарів.

2020-06-23