Відповідь ПрАТ «НАК «Надра України» на інформацію, розміщену на інтернет-порталі «znaj.ua» під назвою: «Візитівку Львова хочуть таємно пустити з молотка – журналісти розкрили мерзенну схему, хто за цим стоїть»

Останнім часом в засобах ЗМІ з’являється викривлена інформація щодо продажу ПрАТ «НАК «Надра України» нерухомого майна на пл. Міцкевича, 8 в м. Львові, одна з них, розміщена на інтернет-порталі ZNAJ.UA під назвою: «Візитівку Львова хочуть таємно пустити з молотка – журналісти розкрили мерзенну схему, хто за цим стоїть» (посилання https://lviv.znaj.ua/313999-vizitivku-lvova-hochut-tayemno-pustiti-z-molotka-zhurnalisti-rozkrili-merzennu-shemu-hto-za-cim-stojit)

Автор статті оперує неправдивими даними, тому з метою уникнення подальших маніпуляцій з цього питання, Компанія вважає за необхідне надати свою відповідь на вказану публікацію.

По – перше, відносно ДП «Західукргеологія» не здійснюється процедура банкрутства. Навпаки, з метою уникнення визнання підприємства банкрутом через борги попередніх років відносно підприємства на сьогодні здійснюється процедура досудової санації та затверджено план досудової санації. Це підтверджується відповідною інформацією, що є у відкритому доступі на сайті Державного реєстру судових рішень (посилання http://reyestr.court.gov.ua/Review/84284056 ).

Щодо висловлених в статті сумнівів «фахівців» з приводу фінансової стійкості та неплатоспроможності ДП «Західукргеологія» зазначимо таке.

Підприємство постійно дотується материнською компанією за рахунок фінансової допомоги. Заборгованість Підприємства перед ПрАТ «НАК «Надра України» по фінансовій допомозі складає близько 60 млн.грн.

Лише в 2020 р. Підприємству Компанією надано майже 20 млн. грн. безвідсоткової фінансової допомоги.

По – друге, будівля належить Компанії на праві приватної власності на підставі відповідних правовстановлюючих документів, а не ДП «Західукргеологія», як зазначається в статті. Крім того, згідно Статуту Підприємства власником всього його майна, в т.ч. і металобрухту, який отриманий від списання основних засобів чи інших активів, є Компанія.

По – третє, доходи в місяць від оренди будівлі за адресою пл. Міцкевича, 8 в м. Львів не покривають витрати Підприємства, в т.ч. експлуатаційні витрати будівлі.

Крім того, обсяг надходжень від оренди не дає змоги забезпечити проведення невідкладного ремонту будівлі, орієнтовна вартість якого близько 40- 50 млн. грн.

Єдиним шляхом по збереженню Підприємства є реалізація нерухомості, вартість якої перевищить розмір кредиторської заборгованості та розмір поточних витрат.

Таким майном є адміністративна будівля, що розташована на пл. Міцкевича, 8 в м. Львів та  належить ПрАТ «НАК Надра України» на праві приватної власності.

В 2020 р. ДП «Західукргеологія» звернулося з пропозицією продажу будівлі на пл. Міцкевича, 8 в м. Львів як найбільш ліквідного активу Компанії, відчуження якого дасть змогу зберегти Підприємство, при цьому не вплине на його виробничі процеси.

З метою прийняття управлінських рішень Компанією замовлено звіт про незалежну експертну оцінку ринкової вартості даного майна.

Рішення про продаж будівлі на сьогодні не прийнято уповноваженим органом управління Компанії.

Але в разі прийняття такого рішення, продаж буде здійснюватися шляхом проведення публічних торгів у формі електронного аукціону, що забезпечить прозорість, відкритість правочину та визначення переможця, який в ході торгів запропонує найвищу ціну. Також про прийняте рішення, ціну та умови продажу буде повідомлено всіх осіб, які мають переважне або привілейоване право купівлі будівлі з урахуванням чинного законодавства України.

Отже, ПрАТ «НАК «Надра України» надає свою відповідь на вищевказану статтю щодо продажу майна на пл. Міцкевича, 8 в м. Львові, розміщену на інтернет-порталі ZNAJ.UA та висловлює своє обурення некомпетентністю автора, який використав у своїй роботі інформацію, що не відповідає дійсності, та неперевірені дані.

Зазначимо, що від ресурсу, який розповсюджує недостовірну інформацію, до Компанії не надходило жодних журналістських звернень з приводу надання інформації та роз’яснень щодо даного питання.