Петро Голуб: «Для забезпечення стабільного приросту запасів і ресурсів вуглеводнів — необхідно збільшувати обсяг науково-аналітичних, сейсморозвідувальних та бурових робіт»

DSC_0073_50

Про це заявив генеральний директор ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» в Полтаві під час науково-практичної конференції, що пройшла в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки нафтогазової промисловості «Нафта. Газ. Сервіс-2020». Петро Голуб виступив з доповіддю про сучасний стан запасів і ресурсів вуглеводнів в Україні та окреслив перспективи і заходи щодо нарощення ресурсної бази, яка дозволить видобувати достатньо газу для здобуття енергонезалежності. 

 

Керівник ДП «Укрнаукагеоцентр» відзначив, що теперішній темп приросту запасів і ресурсів не забезпечує стабільного видобутку вуглеводнів і необхідно збільшувати обсяг науково-аналітичних, сейсморозвідувальних та бурових робіт.  Наприклад, світовий досвід показує, що для забезпечення стабільного видобутку газу потрібно ще додатково прирощувати 20 млрд. м3 газу в рік. Але для виконання такого показника мають бути створені всі умови для інвесторів і вітчизняних надрокористувачів. Зокрема, пропонується створити спеціальний фонд, за рахунок рентних платежів, для фінансування геологорозвідувальних робіт.

 

Тому, враховуючи сучасний стан ресурсної бази та необхідність не тільки стабілізувати, а й наростити видобуток вуглеводнів, голова Держгеонадр Роман Опімах та голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич, поставили підпорядкованим підприємствам завдання по обґрунтуванню перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт, пов’язаних з освоєнням нерозвіданого ресурсного потенціалу великих глибин, карбонатних відкладів, приштокових зон та нетрадиційних покладів — газу ущільнених колекторів, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу вугільних родовищ. Це дозволить збільшити ресурсну базу на 4-5 трлн. м3 газу.

Крім того, Петро Голуб зазначив, що під керівництвом Романа Опімаха Держгеонадра за короткий проміжок часу провела важливу роботу із удосконалення законодавчої бази для поліпшення роботи видобувної галузі, доступності та відкритості геологічної інформації і прозорості надання спеціальних дозволів. Створено Інвестиційний атлас надрокористувача, Data-room, проведена презентацію для інвесторів у Лондоні та вже функціонує Єдине вікно надрокористувача.