ДП «Укрнаукагеоцентр» розпочинає співпрацю з Науковим Центром аерокосмічних досліджень Землі НАН України

З 29 по 31 жовтня відбулась перша зустріч і нарада щодо питань довгострокового і взаємовигідного співробітництва ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» із Науковим Центром аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України у сфері наукових досліджень.

ЦАКДЗ виконує тему: «Розробка методики прогнозу нафтогазоносності на основі вивчення геофлюїдодинамічних процесів у розломних зонах з використанням матеріалів супутникових зйомок і геолого-геофізичної інформації (на прикладі бортових зон ДДЗ). Розробка методології пошуків родовищ нафти і газу на основі побудови регіональної моделі глибинної міграції вуглеводнів».

У рамках виконання цієї програми планується залучити науковий та виробничий досвід спеціалістів ДП «Укрнаукагеоцентр» для проведення спільних дослідження з вивчення геологічної будови площ, родовищ, створення геологічних і гідродинамічних моделей та оцінки їх нафтогазоперспективності на основі моделювання за допомогою сучасних програмних комплексів. Важливим та новітнім у програмі спільної роботи буде вдосконалення та підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на основі поєднання результатів традиційних стадійних робіт та розробки нових технологій прогнозування, зокрема з використанням матеріалів дистанційного зондування землі (ДЗЗ).

У планах виконати комплексні дослідження «Районування Дніпровсько-Донецької западини за перспективами нафтогазоносності з використанням геологічної, сейсмічної, промислово-геофізичної інформації, даних лабораторних досліджень типу керогена, загального органічного вуглецю і водневого індексу».

Результатом співпраці має стати впровадження у виробництво результатів наукових та практичних досліджень.

На першому етапі спільних наукових досліджень заплановано провести випробування програми PETROMOD для одномірного моделювання генерації вуглеводнів в умовах Дніпровсько-Донецької западини.

Для оцінки можливостей супутникових методів у вирішенні завдань, які пов’язані із прогнозом нафтогазоносності, передбачається використати обробку і дешифрування матеріалів зйомок супутника Sentinel та співставити їх з результатами геолого-геофізичних робіт на Юліївському НГКР.

Разом з тим, у планах керівництва ДП «Укрнаукагеоцентр» і ЦАКДЗ проведення спільних науково-практичних заходів: семінарів конференцій, ділових зустрічей, виставок та ін.

 

Прес-центр ДП «Укранаукагеоцентр»