У ДП «Укрнаукагеоцентр» провели семінар за результатами 6-ої міжнародній науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»

img2

ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» на конференції представляв директор департаменту геології, гідрогеології, вивчення та прогнозу термобаричних умов Микола Скирда, який виступив з доповіддю «Моніторинг стану навколишнього природного середовища в нафтовій галузі».

У доповіді він зауважив, що ДП «Укрнаукагеоцентр» має 18-ти річний досвід проведення екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища на площах і родовищах державних підприємств та приватних структур, де проводиться геологічне вивчення, зокрема, дослідно-промислова розробка або видобування вуглеводнів.  Коло замовників ДП «Укрнаукагеоцентр» на проведення робіт з екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища надзвичайно широке: АТ «Укргазвидобування», ТОВ «ДТЕК», Burisma Holdings, SMART ENERGY, СП «Полтавська газонафтова компанія», ПрАТ ВК«УКРНАФТОБУРІННЯ», Група компаній ГеоАльянс, ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», ASTARTA Holding N.V., ПрАТ «ПЛАСТ» та інші.

Чинна нормативно-правова база в екологічній сфері вимагає від підприємств-надрокористувачів мінімізувати вплив на довкілля внаслідок робіт, які пов’язані з користуванням надрами та впроваджувати локальні режимні спостережні мережі через буріння спостережних свердловин.

Зібрана, під час проведення комплексного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища на родовищах нафти та газу, інформація про поточний стан компонентів довкілля, дозволяє об’єктивно оцінити вплив об’єктів нафтогазового комплексу на навколишнє природне середовище, що дає змогу вести змістовну роз’яснювальну роботу з місцевими громадами, які на даний час проявляють велике занепокоєння щодо екологічної ситуації в місцях проведення нафтогазовидобувних робіт.

Безпека розробки надр і збалансоване природокористування є основним результатом організації і проведення екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища на об’єктах нафтогазової галузі.

Матеріали конференції надруковані та є у відкритому доступі, тому фахівці ДП «Укрнаукагеоцентр» ознайомилися з основними питаннями та цікавими доповідями, що були представлені на конференції, і мають можливість вивчити їх та сформувати власну думку.

Під час семінару порушувалися найцікавіші та гострі дискусійні питання, обговорювалися доповіді, фахівці різних геологічних спеціальностей мали можливість обмінятися досвідом та своїм поглядом на нагальні питання надрокористування та наукові концепції.

За результатам доповіді генеральний директор ДП «Укрнаукагеоцентр» Петро Голуб високо оцінив роботу департаменту, але одночасно зауважив про необхідність приділяти більше уваги напряму прогнозу пластових тисків та гідрогеології.

Прес-центр ДП «Укрнаукагеоцентр»