Підсумки робіт ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України» у 2018 році

За підсумками науково-дослідницької діяльності 2018 року підприємство ДП «Укрнаукагеоцентр» в повному обсязі виконало взяті на себе зобов’язання з виробничої і науково-дослідницької діяльності для замовників державної і приватної форм власності: ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», СППГНК, ДТЕК,  ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Системойлінженерінг», ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин», ТОВ «КУБ-ГАЗ», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Укрістгаз», ТОВ «Везерфорд Україна», ПрАТ «Природні ресури», ПрАТ «Нафтогазвидобування» та інших.

Значний обсяг робіт, що виконаний на свердловинах, родовищах та площах є внеском колективу у виконання першочергових державних програм України по нарощуванню мінерально-сировинної бази та збільшенню власного видобутку вуглеводнів.

Протягом року виконано:

 • геолого-економічну оцінку запасів та ресурсів та техніко-економічні обґрунтування з захистом звітів у ДКЗ – по 27 нафтогазових об’єктах (по 2 спільно з фахівцями ДКЗ України за стандартами SPE-PRMS);
 • геологічних проектів пошуково-розвідувального буріння з захистом у замовників – по 23 площах і родовищах;
 • геологічних супроводів буріння свердловин з виконанням геолого-аналітичних робіт та лабораторних досліджень – на 25 пошуково-розвідувальних об’єктах;
 • проектів дослідно-промислової розробки з авторським супроводженням – по 11 родовищах;
 • обґрунтовано за результатами комплексного аналізу і надано рекомендації для постановки ГРР – на 50 перспективних ділянках;
 • моніторинг стану навколишнього природного середовища на території діяльності 14 підприємств нафтогазового комплексу та інших промислових об’єктів;
 • інженерно-геологічних вишукувань на майданчиках під будівництво свердловин – на 17 об’єктах;
 • на нафтогазових об’єктах, що розробляються, промислово-геологічні дослідження свердловин:
 • комплексних газогідродинамічних досліджень та досліджень свердловин на газоконденсатність – 54;
 • відібрано рекомбіновані проби газу сепарації та газонасиченого конденсату і виконано 50 досліджень на установці моделювання пластових умов (PVT) газоконденсатних систем;
 • відібрано глибинні проби нафти та виконано 18 досліджень на установці моделювання пластових умов.

На замовлення надрокористувачів лабораторією ДП «Укрнаукагеоцентр»  виконано:

 • 2255 визначень властивостей пластових флюїдів;
 • 2077 зразків керну досліджено із використанням сучасного лабораторного обладнання (рентгено-дифракційна система Рanalytical X PERT3, електронний мікроскоп JCM-6000, мікроскоп-фотометр МСФ-30У),

У 2018 році продовжувалися роботи, в тому числі тематичні, з оцінки перспектив нафтогазоносності території України з метою виявлення структур та ділянок перспективних для подальшого проведення ГРР як на традиційні так і  нетрадиційні вуглеводні.

Згідно з державним замовленням закінчено буріння свердловин на Розсошенській, Короленківській, Токарській площах, а за результатами робіт складені заключні звіти, захищені і надані в ДП «Геоінформ України».

На підприємстві продовжується робота з вивчення геологічної будови площ і родовищ та створення геологічних і гідродинамічних моделей на базі програмних комплексів Schlumberger (Techlog, Petrel, Eclipse), які широко використовуються у світовій практиці.