Керн — усьому голова

на анонс

Найцінніші кам’яні «документи», що зберігають інформацію про земні надра. Вони здатні багато розповісти про своє народження, розвиток, вік. Це керн! І це кам’яний літопис історії Землі.

З вивчення керну розпочинається пошук, розвідка, дорозвідка, а в подальшому і розробка будь-якого родовища. Буріння і всебічне дослідження керну є практично єдиними методами, які дозволяють отримати достовірну інформацію про властивості та склад речовин на великих глибинах і забезпечують об’єктивну перевірку та інтерпретацію дистанційних досліджень. Актуальними на сьогоднішній день залишаються питання вивчення та збереження керну, як найважливішого геологічного «документу».

Керуючись даним принципом, дочірні підприємства НАК «Надра України» мають у своєму розпорядженні керносховища для довготривалого зберігання кернового матеріалу. Одним з таких підприємств у структурі Компанії є ДП «Укрнаукагеоцентр»,  на базі якого в Полтаві у 1994 році було створено найбільше в Україні центральне керносховище. А керносховище у Ромнах — найстаріше на території Східного нафтогазовидобувного регіону (організоване у далекому 1936 році).

Потужність центрального керносховища розрахована на 250 тисяч погонних метрів керну. Тут зберігається керновий та шламовий матеріал свердловин, пробурених в Східній та Південній частині України.

Вивчення кернового матеріалу в поєднанні з комплексними науково-аналітичними дослідженнями із використанням сучасного лабораторного обладнання, що відповідає світовим вимогам і яким забезпечене ДП «Укрнаукагеоцентр», та впровадженням новітніх методів і технологій, дозволяє підвищити інформативність і достовірність геологорозвідувальних робіт та збільшити ефективність розробки родовищ вуглеводневої сировини.

під текст