Оголошено конкурс на зайняття посади директора Департаменту геології та виробництва

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора Департаменту геології та виробництва апарату управління Національної акціонерної компанії «Надра України»

Загальні умови

 1. Посадові обов’язки:
 • здійснення повноважень керівника Департаменту геології та виробництва;
 • організація ефективної виробничої діяльності дочірніх підприємств та окремих структурних підрозділів по виконанню регіональних, геолого-пошукових та геологорозвідувальних робіт і досліджень на нафту і газ, рудних та нерудних корисних копалин, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних робіт;
 • організація і контроль діяльності щодо використання Компанією та її дочірніми підприємствами спеціальних дозволів на користування надрами;
 • організація контролю за станом та режимом експлуатації родовищ нафти і газу, рудних і нерудних корисних копалин, підземних вод, що розробляються підприємствами Компанії;
 • організація діяльності із збору, накопичення, обробки, узагальнення, систематизації та аналізу геологічної і супутної інформації щодо вуглеводневої сировини, рудних і нерудних корисних копалин, підземних вод, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних процесів;
 • підготовка пропозицій з залученням державних та недержавних інвестицій у пошуки, розвідку та розробку (експлуатацію) родовищ корисних копалин, що виконуються безпосередньо або за участю Компанії чи її дочірніх підприємств на ліцензійних ділянках надр;
 • здійснення інших повноважень, визначених Положенням про Департамент геології та виробництва і Посадовою інструкцією директора Департаменту геології та виробництва.
 
 1. Умови оплати праці та соціальне забезпечення:
 • посадовий оклад 13630 гривень;
 • надбавка до 30% до посадового окладу за вислугу років в геологорозвідувальній галузі (при наявності такого стажу роботи);
 • надбавка до 75% за інтенсивність праці та особливий характер роботи (після випробувального терміну);
 • інші виплати та надбавки відповідно до Колективного договору;
 • добровільне медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1)  згода на обробку персональних даних;

2)  копія паспорта громадянина України;

3)  письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній           формі;

4) копія документа про освіту;

5) заповнений листок по обліку кадрів;

6) документи приймаються до 5 травня 2018 року за адресою: м.Київ, вул.Євгенії Мірошніченко, 10 або на електронну пошту особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу – Галюк Раїса Миколаївна (galuk@nadraukrayny.com.ua, 044-454-15-10).

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

 1. Освіта – повна вища (за напрямком підготовки – геологія)
 2. Стаж роботи:
 • загальний стаж роботи – не менше десяти років;
 • досвід роботи на керівних посадах у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр – не менше п’яти років;
 1. Володіння мовами – вільне володіння державною мовою.