ДП «Західукргеологія» в 2018 році: участь у створенні Державної геологічної карти України та актуальність виявлення нових родовищ флюсової сировини

ZUG_Nadra_Ukrainy_logo_08-03-2017_otpr_01

ДП Національної акціонерної компанії «Надра України» «Західукргеологія» виконало основні геологічні завдання Державного замовлення за 2017 рік. Завдання і плани геологорозвідувальних робіт підприємства на 2018 рік були розглянуті в НАК «Надра України» та Державній службі геології та надр України.

Серед основних завдань — продовження геологічного довивчення масштабу 1:200 000 території аркуша «Стрий» у Львівській області. Ці роботи виконуються відповідно до програми із створення Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000. Вона має стати основою для якісного прогнозування, пошуків та розвідки всіх видів корисних копалин.

Планується продовжити аналіз результатів виконаних раніше бурових, гірничих та лабораторних робіт по Білопотікському рудопрояву в Рахівському районі Закарпатської області. Ці роботи дадуть змогу продовжити нарощення ресурсного потенціалу золота. Але виконання безпосередньо бурових і гірничих робіт, які спрямовані на підрахунок і затвердження запасів, геолого-економічну оцінку рудопрояву, переведення його в категорію родовищ, визначення доцільності промислового освоєння, стримується відсутністю спеціального дозволу та недостатнім фінансуванням.

Геологи ДП «Західукргеологія» актуальним питанням також визнають необхідність проведення робіт в західних областях із виявлення родовищ флюсової сировини для металургії.

— Це питання є надзвичайно важливим для нашої держави, оскільки всі головні розвідані родовища флюсової сировини України зараз залишилися на тимчасово окупованих територіях і наразі ця сировина переважно імпортується. Попередній аналіз геологічних матеріалів, виконаний нашим підприємством, дозволяє зробити висновок про високу ймовірність виявлення великих родовищ флюсових вапняків у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Ми подали в НАК «Надра України» і Державну службу геології та надр України відповідні пропозиції щодо включення в пооб’єктний план ДП «Західукргеологія» та фінансування цих робіт на 2018 рік, — розповів головний геолог ДП «Західукргеологія» Дмитро Панов.

Крім того, на дочірньому підприємстві планується продовжити роботи з виявлення перспективних геологічних структур для підземного вилуговування калійних солей Передкарпаття, геологозйомочні та гідрогеологічні роботи, ведення Державного водного кадастру та Державного обліку використання підземних вод, моніторингу поширення і розвитку інженерно-геологічних процесів та моніторингу підземних вод на території Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.