Начальник тематичної партії ДП «Надра України» «Укрнаукагеоцентр» виступив доповідачем на міжнародній науково-практичній конференції

7 листопада 2017 року в Трускавці розпочала роботу ІV Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Захід присвячений 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин і організований, зокрема, і за сприяння Національної акціонерної компанії «Надра України».

З доповіддю «Використання стратиграфічних, літолого-петрографічних, сейсмічних, геолого-геофізичних та промислових досліджень для побудов моделей родовищ вуглеводнів» на конференції виступив Андрій Довганич, начальник тематичної партії ДП «Укрнаукагеоцентр». На початку слова він повідомив про реалізацію програми Компанії «Стратегія НАК «Надра України» по збільшенню нафтогазовидобутку в Україні». Він розповів, що за ініціативи керівництва Компанії виконуються обґрунтування ділянок надр, перспективних для подальшого ліцензування, для проведення геологорозвідувальних та видобувних робіт, як на традиційні, так і нетрадиційні поклади вуглеводнів. По власних ліцензійних ділянках, для потенційних інвесторів, підготовлені бізнес-проекти з обґрунтуванням геолого-технічних умов буріння та економічної привабливості об’єктів.

Крім того, Компанія активно та успішно проводить роботи для залучення приватних інвестицій у відновлення раніше пробурених та ліквідованих свердловин з незначними притоками та ознаками нафтогазоносності, завдяки чому отримано додатковий обсяг видобутку вуглеводневої сировини.

Андрій Довганич, виходячи з багаторічного досвіду ДП «Укрнаукагеоцентр» з виконання геолого-економічної оцінки перспективних площ та родовищ вуглеводнів, висвітив роль якості стратиграфічних, літолого-петрографічних, сейсмічних, геолого-геофізичних та геолого-промислових досліджень, які успішно виконуються на підприємстві, для моделювання будови родовищ, що підвищує достовірність підрахунку запасів вуглеводнів. Він презентував можливості сучасного лабораторного обладнання, яким оснащене дочірнє підприємство «Укрнаукагеоцентр», для моделювання пластових умов і дослідження кернового матеріалу, пластових флюїдів. Дослідження в лабораторіях підприємства виконуються для провідних приватних компаній.