Якість послуг ДП «Укрнаукагеоцентр» сертифіковано міжнародним стандартом ISO 9001:2015

iso90012015

ДП «Укрнаукагеоцентр» Національної акціонерної компанії «Надра України» впровадило міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи управління якістю.

— Протягом червня-серпня на підприємстві проводився зовнішній аудит ефективності впровадженої системи. Аудиторами було перевірено виконання процесів системи управління якістю, як на підприємстві загалом, так і в кожному структурному підрозділі окремо: від дирекції до сервісного цеху. Детальній перевірці піддалися процеси ведення документообігу в планово-економічному, юридичному та кадровому відділах. Слід зауважити, що під час перевірки аудитори були приємно вражені налагодженим виконанням всіх внутрішніх процесів на підприємстві, — розповідає  Петро Голуб, генеральний директор ДП «Укрнаукагеоцентр».

За результатами аудиту ДП «Укрнаукагеоцентр» отримало Сертифікат на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно Послуг інженерних, геологічних, геофізичних, картографічних та пов’язаних з ними послуг щодо технічного консультування.

Стандарт ISO 9001:2015 унікальний тим, що стосується сотень тисяч підприємств та організацій, які займаються виробництвом продукції та наданням різного роду послуг, консультаційною, інжиніринговою та іншою діяльністю. Сертифікат — це інструмент забезпечення довіри до якості продукції та послуг організацій, що впровадили цей стандарт, а його наявність підтверджує, що підприємство може стабільно надавати послуги необхідного рівня якості.

Виконання умов сертифікації змушує постійно покращувати якісні умови діяльності і, як наслідок, підвищувати конкурентоспроможність підприємства на вітчизняному та світовому ринках геологорозвідувальної галузі.

З отриманням сертифікату підприємство вийшло на новий рівень надання послуг, і поступово здобуває все більше довіри споживачів. Цей процес неможливий без постійного вдосконалення якості продукції та використання наукових підходів для вирішення завдань, систематичного самоаналізу та попередження помилок і невідповідностей.

— Замовники та партнери можуть бути впевнені, що якість наданих нами послуг не лише в повній мірі задовольнятимуть вимоги споживача, але й перевершать їхні очікування, — резюмує Петро Голуб.