Офіційні документиЗ метою покращення забезпеченості потреб України в корисних копалинах, збереження та нарощування потенціалу геологічних підприємств, згідно з Указом Президента України № 802 від 14 червня 2000 року “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” та постанови Кабінету Міністрів України № 1128 від 14 липня 2000 року була створена Національна акціонерна Компанія “Надра України”. Рішенням Уряду України до складу Національної акціонерної компанії “Надра України” передані геологорозвідувальні та спеціалізовані підприємства.

Постановою Кабінету Міністрів України № 912 від 31.08.2011 “Деякі питання Національної акціонерної компанії “Надра України” внесені зміни до Статуту Національної акціонерної компанії “Надра України”, шляхом викладення його в новій редакції. Відповідно до нової редакції Статуту повне найменування стає – публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України”.

Постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 22.05.2019 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” змінено тип публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” з публічного на приватне та перейменовано його в приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі – Компанія).

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення ефективності
управління підприємствами в галузі
геології і розвідки надр

З метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах постановляю:

    1. Кабінету Міністрів України:

    1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний строк Національної акціонерної компанії “Надра України” (далі – Компанія), зокрема:

    а) затвердити статут Компанії, визначивши її основними завданнями:

    проведення пошукових  та  розвідувальних  робіт  на родовищах корисних копалин в Україні та поза її межами,  а також  здійснення переробки окремих видів корисних копалин;

    сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

    забезпечення поліпшення та нарощування  мінерально-сировинної бази  держави  як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

    геологічне, гідрогеологічне,  інженерно-геологічне      та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища,  в тому числі небезпечних геологічних явищ;

    б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії, призначити голову, заступників голови та членів правління Компанії;

    в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією метою, зокрема, визначити:

    відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії;

   державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

    г) затвердити  перелік  державного  майна,  яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності;

   2) вирішити в установленому порядку питання щодо  закріплення у  державній  власності  100  відсотків  акцій  Компанії,  а також недопущення  відчуження   цих   акцій   з   державної   власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передачі в управління будь-яким особам;

    3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

    2. Контроль за виконанням цього  Указу  покласти  на  Першого віце-прем’єр-міністра України Ю. Єханурова.

Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ 14 червня 2000 року N 802/2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 липня 2000 р. N 1128
Київ

Про утворення Національної акціонерної компанії “Надра України”

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2004 року N 183,
від 31 серпня 2011 року N 912

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Утворити  Національну  акціонерну компанію “Надра України” (далі – Компанія).

     2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 р. N 183, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. N 912)

     3. Призначити   Гошовського   Сергія  Володимировича  головою правління Компанії.

     4. Національній акціонерній компанії “Надра України” разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати пропозиції щодо:

проекту статуту Компанії;

переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії, а також державних і казенних підприємств, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

переліку державного  майна,  яке  передається  в користування Компанії для забезпечення її діяльності.

     5. Розмістити  Компанію  у  приміщеннях   у   м.   Києві   по вул. Володимирській, 34 та вул. Золотоворітській, 9.

     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем’єр-міністр України
В.ЮЩЕНКО
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
2021 р.
2022 р.