Про Компанiю.


Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Notice: Undefined variable: extra in /var/www/html/wp-content/plugins/inline-spoilers/inline-spoilers.php on line 52

Історія НАК “Надра України”

З метою покращення забезпеченості потреб України в корисних копалинах, збереження та нарощування потенціалу геологічних підприємств, згідно з Указом Президента України № 802 від 14 червня 2000 року “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” та постанови Кабінету Міністрів України № 1128 від 14 липня 2000 року була створена Національна акціонерна Компанія “Надра України”. Рішенням Уряду України до складу Національної акціонерної компанії “Надра України” передані геологорозвідувальні та спеціалізовані підприємства.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення ефективності
управління підприємствами в галузі
геології і розвідки надр

З метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах постановляю:

 1. Кабінету Міністрів України:

1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний строк Національної акціонерної компанії “Надра України” (далі – Компанія), зокрема:

а) затвердити статут Компанії, визначивши її основними завданнями:

проведення пошукових  та  розвідувальних  робіт  на родовищах корисних копалин в Україні та поза її межами,  а також  здійснення переробки окремих видів корисних копалин;

сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

забезпечення поліпшення та нарощування  мінерально-сировинної бази  держави  як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

геологічне, гідрогеологічне,  інженерно-геологічне      та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища,  в тому числі небезпечних геологічних явищ;

б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії, призначити голову, заступників голови та членів правління Компанії;

в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією метою, зокрема, визначити:

відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії;

державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

г) затвердити  перелік  державного  майна,  яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо  закріплення у  державній  власності  100  відсотків  акцій  Компанії,  а також недопущення  відчуження   цих   акцій   з   державної   власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передачі в управління будь-яким особам;

3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 1. Контроль за виконанням цього  Указу  покласти  на  Першого віце-прем’єр-міністра України Ю. Єханурова.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ 14 червня 2000 року N 802/2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 липня 2000 р. N 1128
Київ

Про утворення Національної акціонерної компанії “Надра України”

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2004 року N 183,
від 31 серпня 2011 року N 912

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Утворити  Національну  акціонерну компанію “Надра України” (далі – Компанія).
 2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 р. N 183, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. N 912)

 1. Призначити   Гошовського   Сергія  Володимировича  головою правління Компанії.
 2. Національній акціонерній компанії “Надра України” разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати пропозиції щодо:

проекту статуту Компанії;

переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії, а також державних і казенних підприємств, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

переліку державного  майна,  яке  передається  в користування Компанії для забезпечення її діяльності.

 1. Розмістити  Компанію  у  приміщеннях   у   м.   Києві   по вул. Володимирській, 34 та вул. Золотоворітській, 9.
 2. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І.
Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Постановою Кабінету Міністрів України № 912 від 31.08.2011 “Деякі питання Національної акціонерної компанії “Надра України” внесені зміни до Статуту Національної акціонерної компанії “Надра України”, шляхом викладення його в новій редакції. Відповідно до нової редакції Статуту повне найменування стає – публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України”.

Постановою Кабінету Міністрів України № 640 від 22.05.2019 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” змінено тип публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” з публічного на приватне та перейменовано його в приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі – Компанія).

Основними завданнями ПрАТ «НАК «Надра України» є:

 • розвиток мінерально-сировинної бази України як основи національної економіки;
 • виконання інвестиційних проектів з розвідки і видобутку корисних копалин;
 • геологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження геологічного середовища з метою забезпечення охорони навколишнього середовища.

Досягнення у розвідці родовищ корисних копалин:

На сьогодні ПрАТ «НАК «Надра України» є однією з найбільш потужних, професійною та кваліфікованою компанією, що реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території України. Основний склад працівників ПрАТ «НАК «Надра України» – кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, до числа яких входять кандидати наук, почесні розвідники надр та працівники, які нагороджені державними і відомчими відзнаками за особистий вагомий внесок у розвиток геологічної та нафтогазової галузей України.

Діяльність Компанії:

Технічне оснащення ПрАТ «НАК «Надра України» дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт. Це мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин, устаткування та комп’ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва, землерийна, вантажна техніка, мобільні дизельні генератори, керносховища, стаціонарні та пересувні геохімічні лабораторії, комп’ютерна техніка для оперативного аналізу отриманих даних, відповідне геолого-методичне забезпечення тощо. 

Спеціалістами ПрАТ «НАК «Надра України» розроблено та впроваджено цілий ряд новітніх технологічних рішень, що дозволяє ефективно вести геологопошукові роботи та значно знизити їх собівартість. Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасними методиками і технологіями, ПрАТ «НАК «Надра України» готове взяти участь у проведенні спеціалізованих робіт з вивчення і раціонального освоєння мінерально-сировинних ресурсів з вирішенням цілого ряду супутніх завдань у тому числі:

 •  проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на всі види твердих корисних копалин і підземні води, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ із захистом її в ДКЗ України;
  •    проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ з захистом її в ДКЗ України і підготовкою об’єктів до промислової розробки;
  •    проведення супроводу геологорозвідувальних робіт, включаючи аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних та промислово-геофізичних досліджень, лабораторне вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів з моделюванням геологічної будови площ та родовищ;
  •    технологічні дослідження основних і супутніх корисних копалин з розробкою схем збагачення мінеральної сировини;
  •    геолого – економічна оцінка техногенних родовищ і можливостей вилучення з них корисних компонентів;
 •  гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;
  •    дослідження та прогнозування розвитку небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення, інше) з метою розробки схеми інженерного захисту території, споруд і комунікацій.

Біографічні довідки голови та членів виконавчого органу (правління) Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”

Голова правління Кузьмич Тарас Олександрович

image0

Народився 15 березня 1981 року у місті Рівне.

Освіта:

 • У 2003 році закінчив Київський міжнародний університет (юрист-міжнародник, перекладач англійської мови).

Досвід роботи:

 • 2002-2003 рр. – Міністерство закордонних справ України, інспектор, спеціаліст;
 • 2003-2006 рр. – Генеральне консульство України в Сан-Франциско, віце-консул;
 • 2006-2008 рр. – головний консультант (забезпечення двосторонніх відносин зі США та Канадою), Секретаріат Президента України;
 • 2008-2014 рр. – заступник Посла, керівник економічного відділу, Посольство України в Південно-Африканській Республіці;
 • 2014-2015 рр. – Міністерство аграрної політики та продовольства України, директор Департаменту міжнародного співробітництва;
 • 2015-2017 рр. – ПАТ «Аграрний фонд», начальник управління міжнародного співробітництва;
 • 2017-2018 рр. – ПАТ «Центренерго», директор із зовнішніх комунікацій;
 • 2016-2018 рр. – радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з міжнародних питань та європейської інтеграції на громадських засадах;
 • 2018 – 2019 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Південно-Африканській Республіці;
 • з 13 грудня 2019 р. – голова правління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України».

Перший заступник Голови правління Паюк Сергій Олексійович

91CBFB4F-72BC-484B-8DCB-67026F5B7211

народився 31 липня 1976 року у місті Івано-Франківську

Освіта:

 • у 1998 році закінчив Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, спеціальність – «Геологія нафти і газу», кваліфікація – гірничий інженер

Досвід роботи:

 • 1998 – 2003 р.р. – Газопромислове управління «Полтавагазвидобу-вання», оператор по дослідженню свердловин 4 розряду, геолог, провідний геолог;
 • 2003 – 2020 р.р. – Акціонерне товариство «Укргазвидобування», провідний геолог, начальник відділу, начальник управління, начальник департаменту;
 • з 11 березня 2020 р. – перший заступник Голови правління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України», м.Київ.

Член правління, начальник Юридичного управління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» Бойко Ірина 

Image 2020-07-09 at

народилась 27 липня 1985 року у місті Ромни Сумської області

Освіта:

у 2007 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист

Досвід роботи:

 • 2007 – 2008 рр. – юрисконсульт І категорії ДЕМ-901 Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації;
 • 2008 – 2009 рр. – юрисконсульт ТОВ «Еліт Консалтинг»;
 • 2009 – 2010 рр. – заступник генерального директора приватного підприємства юридичної фірми «ЮрКом» (за сумісництвом);
 • 2009 – по цей час – начальник управління економічної безпеки Департаменту безпеки, заступник директора Департаменту правового забезпечення – начальник управління судового захисту, начальник управління судового захисту Департаменту правового забезпечення, заступник директора Департаменту правового забезпечення – начальник управління судового захисту; заступник директора Департаменту правового забезпечення – начальник відділу судово-правового захисту, заступник начальника Юридичного управління – начальник відділу судово – правового захисту, начальник Юридичного управління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України».

Антикорупційна програма

 1.Статут ПрАТ “НАК “Надра України”.

1.2. Статути ПрАТ “НАК “Надра України” в редакціях, що діяли раніше.

 1. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Компанії.

2.1 Аудиторські висновки товариства, подані до НКЦПФР.

2.2 Аудиторські висновки в рамках постанови Кабінету Міністрів України  № 390 від 04.06.2015 року

 1. Видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування:

Компанія не є отримувачем видатків на виконання некомерційних цілей державної політики.

 1. Структура власності Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”.
 2. Річні звіти наглядової ради, виконавчого органу, керівника Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”:

Річний звіт керівника Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” не складається, так як управління поточною діяльністю здійснюється правлінням Компанії, яке є колегіальним виконавчим органом, звіт якого розкривається.

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”, Наглядова рада як орган управління відсутня, тому звіт Наглядової ради не розкривається.

 1. Структура, принципи формування і розмір винагороди голови та членів виконавчого органу та членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням:

Оклад Голови правління Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств”. Посадові оклади інших членів виконавчого органу розраховуються з урахуванням міжпосадових коефіцієнтів, зазначених в Колективному договорі, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія «Надра України”. Доплати та надбавки до посадового окладу голови та членів виконавчого органу, винагороди та премії встановлюються у відповідності до Положення про оплату праці працівників апарату управління Компанії, яке є невід’ємною частиною Колективного договору, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”. Відповідно до договору добровільного медичного страхування голова та члени виконавчого органу є застрахованими особами. Розмір винагороди голови та членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” визначається виходячи з розміру посадового окладу та доплат і надбавок, встановлених у відсотках до посадового окладу. Виплати при звільненні проводяться згідно з чинним законодавством України. Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”, Наглядова рада як орган управління відсутня, тому структура, принципи формування і розмір винагороди членів Наглядової ради не розкривається.

 1. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності господарського товариства, та заходи щодо управління такими ризиками:

Компанія створена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології i розвідки надр та задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази. Основними джерелами доходу Компанії є діяльність, пов’язана з проведенням геологорозвідувальних робіт, розробкою та дослідно-промисловою експлуатацією родовищ корисних копалин. Основні ризики в діяльності: скорочення інвестицій надрокористувачів у проведення геологорозвідувальних робіт; курсові коливання і зростання цін на матеріальні ресурси, задіяні у бурінні; нестабільність розрахунків за надані послуги внаслідок погіршення платоспроможності замовників; зміни у податковому законодавстві, нестабільність економіки країни; форс-мажорні обставини, зокрема стихійні лиха, які можуть вплинути на терміни виконання робіт. Заходи щодо зменшення ризиків: моніторинг платоспроможності замовників; контроль за збереженням та використанням оборотних активів; активізація претензійно-позовної роботи; пошук додаткових обсягів робіт; вивчення кон’юнктури ринку; підвищення конкурентоздатності; технічне переоснащення; оптимізація витрат та мінімізація імпортної складової в матеріальних витратах при проведенні робіт.

 1. Відомості про договори, учасником яких є господарське товариство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”
 2. Інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання господарського підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства:

Приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” сплачує податки до державного бюджету України та місцевого бюджету м. Києва, що визначені Податковим кодексом України; договірні зобов’язання Компанії у рамках державно-приватного партнерства відсутні.

У відповідності до пункту 42 Статуту ПрАТ “НАК “Надра України” у період до проведення загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії, що передбачені законом та статутом, здійснюються державою в особі Державної служби геології та надр України, як єдиним акціонером. Згідно з пунктом 45 Статуту Компанії рішення єдиного акціонера держави в особі Держгеонадр оформлюється письмово у формі наказу.

 1. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.(2019)
 2. Порядок відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства