Інвестиційна діяльністьОдним з основних завдань ПрАТ «НАК «Надра України», визначених Президентом України та Урядом, є сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин. З урахуванням наведеного, а також у зв’язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт, Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи з метою залучення недержавних інвестицій у сферу геологічного вивчення надр.

Залучення недержавних коштів у геологорозвідувальне виробництво, серед іншого, дозволило свого часу зберегти дієздатність геологічних підприємств, забезпечивши їх відповідними обсягами робіт і замовлень, в умовах різкого скорочення бюджетних асигнувань, що протягом десятиліть були єдиним джерелом фінансування та існування цих підприємств, які фактично не мали своєї власної кінцевої товарної продукції, оскільки остання являла собою або сукупність знань та інформації про будову і структуру надр, або передавалася у вигляді відкритих родовищ видобувним підприємствам. На сьогоднішній день угоди про спільну діяльність залишаються найбільш поширеним засобом позабюджетного інвестування у геологорозвідувальній галузі, яка відноситься до економічно ризикових сфер бізнесу.

Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001р. по 01.07.2019 р. складає понад 833 080,00 тис. грн.

ПрАТ «НАК «Надра України» та її афілійовані підприємства співпрацюють з такими компаніями як ПрАТ «Девон», ТОВ «Сіріус-1», ТОВ «Сахалінське», ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Газ – МДС», СП «ПГНК», Група Компаній «Гео Альянс», Енi Юкрейн Шеллоу Вотерс Б.В., ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», Nafta.

Крім того, Компанія співпрацює з представницькими  об’єднаннями, серед яких: ЦК Професійна спілка працівників геології, геодезії та картографії України, а також з Асоціацією газовидобувних компаній України, Асоціацією «Надрокористувачі України», Спілкою геологів України.

Компанія, її дочірні та афілійовані підприємства володіють 13 спеціальними дозволами на користування надрами, а саме:

  • за видом корисних копалин: 9 на користування вуглеводнями, 4 руди титану;
  • за видом користування надрами: 6 на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку (4 діючі, 2 на продовженні); 3 на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням; 4 на промислову розробку.

Компанія зацікавлена в залученні інвестицій в геологічне вивчення ліцензійних ділянок з подальшим видобутком корисних копалин і готова розглянути відповідні пропозиції.