Роботи і послугиПрАТ «НАК «Надра України» має висококваліфікованих спеціалістів з великим досвідом роботи в геологічній галузі. Технічне оснащення та кадрове забезпечення дозволяє Компанії проводити широкий комплекс геологорозвідувальних, дослідницьких та експлуатаційних робіт, а саме:

 • проведення геологічної експертизи на замовлення підприємств, установ, організацій з пошуків, розвідки і промислової оцінки родовищ: горючих, рудних і нерудних корисних копалин, підземних питних і мінеральних вод;
 • проектування та буріння свердловин різного призначення включаючи буріння та обладнання свердловин на нафту і газ, метан вугільних родовищ, всіх видів твердих корисних копалин, питну та мінеральну воду;
 • аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних, промислово-геофізичних та лабораторних досліджень, вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів;
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в.т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; погодження проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів можливих джерел забруднення підземних вод;
 • організація і проведення комплексу інженерно-геологічних, еколого-геологічних та інших робіт з метою оцінки екологічного стану геологічного та суміжних середовищ в зонах підвищеного та критичного еколого-геологічного ризику;
 • інженерно-геологічні вишукування під будівництво громадських і промислових споруд для територій, у тому числі за наявністю небезпечних геологічних процесів;
 • геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин;
 • лабораторні дослідження мінеральної сировини та продукції з неї, вміщуючих порід, вод і газів з визначенням елементного, мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей; проведення лабораторно-технологічних випробувань різних видів сировини;
 • топографо-геодезичне обслуговування;
 • здійснення лізингових операцій для забезпечення підприємств геологорозвідувального комплексу засобами виробництва;
 • ремонт бурового обладнання.