Про Компанiю

Історія НАК “Надра України”

З метою покращення забезпеченості потреб України в корисних копалинах, збереження та нарощування потенціалу геологічних підприємств, згідно з Указом Президента України № 802 від 14 червня 2000 року “Про заходи для підвищення ефективності керування підприємствами в галузі геології” та Постанови Кабінету Міністрів України № 1128 від 14 липня 2000 року була створена Національна акціонерна Компанія “Надра України” (далі – НАК «Надра України», Компанія). Рішенням Уряду України до складу Національної акціонерної компанії «Надра України» передані геологорозвідувальні та спеціалізовані підприємства.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр

     З метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах постановляю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний строк Національної акціонерної компанії “Надра України” (далі – Компанія), зокрема: а) затвердити статут Компанії, визначивши її основними завданнями:

 • проведення пошукових  та  розвідувальних  робіт  на родовищах корисних копалин в Україні та поза її межами,  а також  здійснення переробки окремих видів корисних копалин;

 • сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

 • забезпечення поліпшення та нарощування  мінерально-сировинної бази  держави  як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

 • геологічне, гідрогеологічне,  інженерно-геологічне      та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища,  в тому числі небезпечних геологічних явищ;

     б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії, призначити голову, заступників голови та членів правління Компанії; в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією метою, зокрема, визначити:

 • відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії;

 • державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до статутного фонду Компані;

     г) затвердити  перелік  державного  майна,  яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності;

     2) вирішити в установленому порядку питання щодо  закріплення у  державній  власності  100  відсотків  акцій  Компанії,  а також недопущення  відчуження   цих   акцій   з   державної   власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передачі в управління будь-яким особам;

     3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

     2. Контроль за виконанням цього  Указу  покласти  на  Першого віце-прем’єр-міністра України Ю. Єханурова.

Президент України м. Київ 14 червня 2000 року N 802/2000
Л.КУЧМА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 14 липня 2000 р. N 1128 Київ Про утворення Національної акціонерної компанії “Надра України”

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 183, від 31 серпня 2011 року N 912

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Утворити  Національну  акціонерну компанію “Надра України” (далі – Компанія). 2. Установити, що:

 • вищим органом управління Компанії є спостережна  рада,  склад якої затверджує Кабінет Міністрів України;

 • оперативне керівництво Компанією здійснює правління на чолі з головою;

 • голова  правління,  заступники голови правління призначаються Кабінетом  Міністрів  України.  (  Абзац  четвертий  пункту  2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183 ( 183-2004-п ) від 18.02.2004 )

     3. Призначити   Гошовського   Сергія  Володимировича  головою правління Компанії.

     4. Національній акціонерній компанії “Надра України” разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати пропозиції щодо:

 • проекту статуту Компанії;

 • переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії, а також державних і казенних підприємств, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

 • переліку державного  майна,  яке  передається  в користування Компанії для забезпечення її діяльності.

     5. Розмістити  Компанію  у  приміщеннях   у   м.   Києві   по вул. Володимирській, 34 та вул. Золотоворітській, 9.

     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем’єр-міністр України
В.ЮЩЕНКО

Основні завдання

Основними задачами Компанії є:

 • підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах шляхом проведення пошукових та розвідувальних робіт на родовищах корисних копалин в Україні;
 • здійснення переробки окремих видів корисних копалин;
 • забезпечення поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
 • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ.

Досягнення у розвідці родовищ корисних копалин

На сьогодні НАК “Надра України” є однією з найбільш потужних, професійною та кваліфікованою компанією, що реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території України. Основний склад працівників Національної акціонерної компанії “Надра України” – кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, до числа яких входять кандидати наук, почесні розвідники надр та працівники, які нагороджені державними і відомчими відзнаками за особистий вагомий внесок у розвиток геологічної та нафтогазової галузей України. Більшість працівників мають досвід роботи не тільки на підприємствах колишнього Міністерства геології СРСР, СНД, але й на об’єктах, розташованих у інших країнах світу. Завдяки цьому, кадровий склад має великий досвід польових геологічних, дослідно-методичних робіт і наукових досліджень в сфері прогнозування, пошуків та розвідки родовищ нафти і газу, кольорових і рідкісних металів, золота, олова, алмазів та інших видів сировини, геолого-економічної оцінки родовищ. Так, за роки роботи в галузі, працівниками дочірніх підприємств, що нині входять до складу Компанії, було відкрито та здано в експлуатацію більше ста нафто-газоконденсатних родовищ, таких як Шебелинське, Яблунівське, Радченківське, Сагайдацьке, Михайлівське, Рибальське, Анастасієвське; Мужиївське родовище золото-поліметалічних руд, Клинцівське родовище корінного золота, з руд якого видобуто перше золото України, вугільні родовища Львівсько-Волинського вугільного басейну, родовища самородної сірки та калійних солей Передкарпатського прогину України, Дашуківське родовище бентонітових глин, Дніпровський басейн бурого вугілля, родовища мінеральних вод типу “Нафтуся”, “Моршинська”, “Поляна Квасова”, “Шаянська”, численні родовища облицювального та будівельного каміння тощо.

Діяльність Компанії

Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт. Це мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин, геофізичне устаткування та комп’ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва, землерийна, вантажна техніка, мобільні дизельні генератори, сучасні керносховища, стаціонарні та пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії, комп’ютерна техніка та системи мобільного зв’язку для оперативного аналізу отриманих даних, відповідне геолого-методичне забезпечення тощо. Спеціалістами Компанії розроблено та впроваджено цілий ряд новітніх технологічних рішень, що дозволяє ефективно вести геологопошукові та бурові роботи на глибині до 6 тис. метрів і більше та значно знизити їх собівартість. Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасними методиками і технологіями, НАК “Надра України” готова взяти участь у проведенні спеціалізованих робіт на території держав, зацікавлених у вивченні і раціональному освоєнні своїх мінерально-сировинних ресурсів з вирішенням цілого ряду супутніх завдань у тому числі:

 • проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на всі види твердих корисних копалин і підземні води, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ із захистом її в ДКЗ України;
 • проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ з захистом її в ДКЗ України і підготовкою об’єктів до промислової розробки;
 • проведення супроводу геологорозвідувальних робіт, включаючи аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних та промислово-геофізичних досліджень, лабораторне вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів з моделюванням геологічної будови площ та родовищ;
 • технологічні дослідження основних і супутніх корисних копалин з розробкою схем збагачення мінеральної сировини;
 • геолого – економічна оцінка техногенних родовищ і можливостей вилучення з них корисних компонентів;
 • гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;
 • дослідження та прогнозування розвитку небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення, інше) з метою розробки схеми інженерного захисту території, споруд і комунікацій.

Одним з першочергових завдань компанії є залучення інвестицій для проведення робіт по розвитку мінерально-сировинної бази на шельфі Чорного і Азовського морів. НАК «Надра України» зацікавлена як в оновленні власного бурового устаткування для буріння на суші і на шельфі Чорного і Азовського морів, так і може виступити дилером для просування на ринку України і країн СНД устаткування провідних світових виробників, а фахівці Компанії мають можливості для обслуговування, профілактики і ремонту даного устаткування. Компанія виконує державні замовлення з пошуку та розвідки родовищ нафти, газу та інших корисних копалин та співпрацює з індивідуальними замовниками. НАК «Надра України» готова до співробітництва та виконати роботи будь-якої складності у сфері вивчення та використання надр в Україні та за її межами. Компанія має акредитацію як виконавець робіт по проведенню геологічної експертизи, моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

Керівництво “Національної акціонерної компанії “Надра України”

Голова правління Климович Ярослав Ярославович

head

Народився 14 вересня 1982 року в м. Львів. Освіта:

 • У 2005 році закінчив Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління;» .
 • У 2012 році закінчив інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, правничий факультет.» .
 • У 2016 році закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Досвід роботи:

 • 05.2001 – 12.2009 – заступник директора з фінансових питань ПП РПЦ “Стар-ТВ”, ТзОВ “Телерадіокомпанія “ЕС-ТІ-ВІ”, Генеральний директор ТзОВ Телерадіокомпанія “Міст ТБ”, м. Львів.
 • 03.2010 – 05.2011 – робота у Державній податковій адміністрації України у Львівській області, м. Львів;
 • 06.2011 – 10.2013 – начальник Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції, м. Київ;
 • 10.2013 – 06.2014 – робота у Державній екологічній інспекції у Львівській області, м. Львів;
 • з 11 червня 2014 року – Голова правління ПАТ “Національна акціонерна компанія “Надра України”, м.Київ;

Нагороди:

 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017);
 • Грамота Верховної Ради України (2018);
 • Почесна грамота Дежавної служби геології та надр України (2018);

Одружений, виховує сина та доньку.

Заступник Голови правління Максіменцев Максим Геннадійович

DeputyChairman

Народився 2 липня 1976 р. у м. Київ. Освіта:

 • У 1998 році закінчив Київський університет ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин,  магістр з міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук;
 • У 2000 році отримав Освітню стипендію Edmund S.Muskie, Державний департамент США;
 • У 2002 р. закінчив в Бостоні (США) університет «Northeastern University» з прикладної економіки;

Досвід роботи:

  • 1998-2002 рр. – асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського університету ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин;
  • 2003-2004 рр. – аналітик з планування відділу планування Акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна», м. Київ;
  • 2004-2005 рр. – комерційний директор, заступник директора з комерційних питань ТОВ «Барановський фарфоровий завод», Житомирська обл., м. Баранівка;
  • з 2005 р. – заступник начальника Управління інвестиційної діяльності, заступник директора Департаменту фінансів та інвестицій – начальник управління інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, директор Департаменту фінансів та інвестицій.;
  • з 16 червня2010 р. – заступник Голови правління – директор Департаменту економіки тафінансів та інвестицій Національної акціонерної компаної “Надра України”.

Нагороди:

   • Галузева заохочувальна нагорода «Почесний розвідник надр (2010 р.)».
   • Медаль В.І. Лучицького (2012 р.);
   • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2018);

Одружений, виховує доньку та сина.

Член правління Шилова Наталя Вячеславівна

Директор Департаменту правового забезпечення

народилась 27 листопада 1978 року в місті Нікополі Дніпропетровської області

Освіта

У 2002 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист;

У 2016 році закінчила Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, Український інститут фондового ринку за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр фінансового ринку.

Досвід роботи

07.2000 – 07.2002 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Аврора»;

07.2002 – 03.2004 – юрисконсульт Закритого акціонерного товариства «Орджонікідзевський рудоремонтний завод»;

04.2004 – 10.2005 – юрисконсульт, заступник начальника юридичного відділу,  начальник юридичного відділу Дочірнього підприємства «Укрдорпостачсервіс» Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України»;

11.2005 – 05.2006 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга приватних інвесторів»;

05.2006 – 12.2008 – начальник юридичного відділу, заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮК «Ліга юристів»;

01.2009 – 04.2011 – приватна юридична практика;

05.2011 – 06.2011 – помічник – консультант народного депутата України;

07.2011 – 05.2014 – приватна юридична практика;

06.2014 – т.ч. – заступник директора, директор  Департаменту правового забезпечення Національної акціонерної компанії «Надра України».

Нагороди

Грамота Державної служби геології та надр України.

Одружена. Виховує доньку.

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

Антикорупційна програма

1. Статут товариства.

Зміни до статуту не вносилися. Засновницький (установний) договір не укладався.

1.2. Статути Національної акціонерної компанії «Надра України в редакціях, що діяли раніше.

2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів управління.

Положення про загальні збори відсутнє, оскільки загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, так як відповідно до пункту 44 Статуту Компанії повноваження вищого органу Компанії у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, здійснюються Держгеонадрами.

2.1 Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України»

Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу уповноваженими органами не затверджувалися та до Компанії не надавалися.

Інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства відсутні.

3. Аудиторські висновки товариства.

3.1 Аудиторські висновки товариства, подані до НКЦПФР.

3.2 Аудиторські висновки в рамках постанови Кабінету Міністрів України  №390 від 04.06.2015 року

3.2.1 Звіт незалежного аудитора

5. Видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування:

Компанія не є отримувачем видатків на виконання некомерційних цілей державної політики.

7. Проспект емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.  Проспект емісії  відсутній, оскільки рішення про емісію (розміщення) цінних паперів не приймалося. Інших цінних паперів Компанія не випускала.

10. Перелік афілійованих осіб Компанії із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

11. Структура власності Національної акціонерної компанії «Надра України».

12.Річні звіти виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України»:

Річний звіт керівника Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» не складається,
так як управління поточною діяльністю здійснюється правлінням Компанії, яке є колегіальним виконавчим органом, в свою чергу
на веб-сайті Компанії розміщується звіт виконавчого органу (річний).

13. Структура, принципи формування і розмір винагороди голови та членів виконавчого органу та членів наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України», включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням:

Оклад Голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України» розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств» .

Посадові оклади інших членів виконавчого органу розраховуються з урахуванням міжпосадових коефіцієнтів, зазначених в Колективному договорі, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Національної акціонерної компанії «Надра України».

Доплати та надбавки до посадового окладу голови та членів виконавчого органу, винагороди та премії встановлюються у відповідності до Положення про оплату праці працівників апарату управління Компанії, яке є невід’ємною частиною Колективного договору, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Національної акціонерної компанії «Надра України».

Відповідно до договору добровільного медичного страхування голова та члени виконавчого органу є застрахованими особами.

Розмір винагороди голови та членів виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України» визначається виходячи з розміру посадового окладу та доплат і надбавок, встановлених у відсотках до посадового окладу.

Члени наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» винагороди в Компанії не отримують;

Виплати при звільненні проводяться згідно з чинним законодавством України.

 

14. Рішення (протоколи) загальних зборів господарського товариства. Протоколи про підсумки голосування.

У відповідності до пункту 44 Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюються Державною службою геології та надр України.

Враховуючи те, що рішення про приватизацію пакета акцій Компанії не приймалося, загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, тому рішення загальних зборів Компанії та протоколи про підсумки голосування не складалися.

 

15. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності господарського товариства, та заходи щодо управління такими ризиками:

Національна акціонерна компанія “Надра України” створена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології i розвідки надр та задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази.

Основними джерелами доходу Компанії є дiяльнiсть, пов’язана з проведенням геологорозвідувальних робіт, розробкою та дослідно-промисловою експлуатацією родовищ корисних копалин.

Основні ризики в дiяльностi: скорочення інвестицій надрокористувачів у проведення геологорозвідувальних робіт; курсові коливання і зростання цін на матеріальні ресурси, задіяні у бурінні; нестабільність розрахунків за надані послуги внаслідок погіршення платоспроможності замовників; зміни у податковому законодавстві, нестабільність економіки країни; форс-мажорнi обставини, зокрема стихiйнi лиха, якi можуть вплинути на терміни виконання робіт.

Заходи щодо зменшення ризиків: моніторинг платоспроможності замовників; контроль за збереженням та використанням оборотних активів; активізація претензійно-позовної роботи; пошук додаткових обсягів робіт; вивчення кон’юнктури ринку; підвищення конкурентоздатності; технічне переоснащення; оптимізація витрат та мінімізація імпортної складової в матеріальних витратах при проведенні робіт.

 

16. Відомості про договори, учасником яких є господарське товариство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

17. Інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання господарського підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства:

Національна акціонерна компанія «Надра України» сплачує податки до державного бюджету України та місцевого бюджету м. Києва, що визначені Податковим кодексом України; договірні зобов’язання Компанії у рамках державно-приватного партнерства відсутні.

19. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

В Національній акціонерній компанії «Надра України» відсутні філії та представництва.

20. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Національної акціонерної компанії «Надра України» не затверджувалися.

21. Висновки ревізійної комісії (ревізора). Звіти ревізійної комісії (ревізора).

Висновки в Компанії відсутні, оскільки ревізійна комісія перевірок фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводила. Звіти ревізійної комісії до Компанії не надавались

22. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів

Загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, так як відповідно до пункту 44 Статуту Компанії повноваження вищого органу Компанії у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, здійснюються Держгеонадрами.

23. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Компанія додаткової емісії акцій не здійснювала.

24.  Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося.

25.  Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)

Акції  Національної акціонерної компанії «Надра України» дематерилізовані в 2012 році.

26. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України “Про іпотечні облігації” та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.

27. Річні звіти Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України»:

Звіти Наглядової ради до Компанії не надавались.