Про Компанiю

Історія НАК “Надра України”

З метою покращення забезпеченості потреб України в корисних копалинах, збереження та нарощування потенціалу геологічних підприємств, згідно з Указом Президента України № 802 від 14 червня 2000 року “Про заходи для підвищення ефективності керування підприємствами в галузі геології” та Постанови Кабінету Міністрів України № 1128 від 14 липня 2000 року була створена Національна акціонерна Компанія “Надра України” (далі – НАК «Надра України», Компанія). Рішенням Уряду України до складу Національної акціонерної компанії «Надра України» передані геологорозвідувальні та спеціалізовані підприємства.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр

     З метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах постановляю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний строк Національної акціонерної компанії “Надра України” (далі – Компанія), зокрема: а) затвердити статут Компанії, визначивши її основними завданнями:

 • проведення пошукових  та  розвідувальних  робіт  на родовищах корисних копалин в Україні та поза її межами,  а також  здійснення переробки окремих видів корисних копалин;

 • сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

 • забезпечення поліпшення та нарощування  мінерально-сировинної бази  держави  як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;

 • геологічне, гідрогеологічне,  інженерно-геологічне      та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища,  в тому числі небезпечних геологічних явищ;

     б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії, призначити голову, заступників голови та членів правління Компанії; в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією метою, зокрема, визначити:

 • відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії;

 • державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до статутного фонду Компані;

     г) затвердити  перелік  державного  майна,  яке передається в користування Компанії для забезпечення її діяльності;

     2) вирішити в установленому порядку питання щодо  закріплення у  державній  власності  100  відсотків  акцій  Компанії,  а також недопущення  відчуження   цих   акцій   з   державної   власності, використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств та передачі в управління будь-яким особам;

     3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

     2. Контроль за виконанням цього  Указу  покласти  на  Першого віце-прем’єр-міністра України Ю. Єханурова.

Президент України м. Київ 14 червня 2000 року N 802/2000
Л.КУЧМА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 14 липня 2000 р. N 1128 Київ Про утворення Національної акціонерної компанії “Надра України”

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 183, від 31 серпня 2011 року N 912

На виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. N 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Утворити  Національну  акціонерну компанію “Надра України” (далі – Компанія). 2. Установити, що:

 • вищим органом управління Компанії є спостережна  рада,  склад якої затверджує Кабінет Міністрів України;

 • оперативне керівництво Компанією здійснює правління на чолі з головою;

 • голова  правління,  заступники голови правління призначаються Кабінетом  Міністрів  України.  (  Абзац  четвертий  пункту  2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 183 ( 183-2004-п ) від 18.02.2004 )

     3. Призначити   Гошовського   Сергія  Володимировича  головою правління Компанії.

     4. Національній акціонерній компанії “Надра України” разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у місячний термін подати пропозиції щодо:

 • проекту статуту Компанії;

 • переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплено в установленому порядку в державній власності і які передаються до статутного фонду Компанії, а також державних і казенних підприємств, які підлягають перетворенню в державні акціонерні товариства з наступною передачею акцій до статутного фонду Компанії;

 • переліку державного  майна,  яке  передається  в користування Компанії для забезпечення її діяльності.

     5. Розмістити  Компанію  у  приміщеннях   у   м.   Києві   по вул. Володимирській, 34 та вул. Золотоворітській, 9.

     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І.

Прем’єр-міністр України
В.ЮЩЕНКО

Основні завдання

Основними задачами Компанії є:

 • підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах шляхом проведення пошукових та розвідувальних робіт на родовищах корисних копалин в Україні;
 • здійснення переробки окремих видів корисних копалин;
 • забезпечення поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
 • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ.

Досягнення у розвідці родовищ корисних копалин

На сьогодні НАК “Надра України” є однією з найбільш потужних, професійною та кваліфікованою компанією, що реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території України. Основний склад працівників Національної акціонерної компанії “Надра України” – кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, до числа яких входять кандидати наук, почесні розвідники надр та працівники, які нагороджені державними і відомчими відзнаками за особистий вагомий внесок у розвиток геологічної та нафтогазової галузей України. Більшість працівників мають досвід роботи не тільки на підприємствах колишнього Міністерства геології СРСР, СНД, але й на об’єктах, розташованих у інших країнах світу. Завдяки цьому, кадровий склад має великий досвід польових геологічних, дослідно-методичних робіт і наукових досліджень в сфері прогнозування, пошуків та розвідки родовищ нафти і газу, кольорових і рідкісних металів, золота, олова, алмазів та інших видів сировини, геолого-економічної оцінки родовищ. Так, за роки роботи в галузі, працівниками дочірніх підприємств, що нині входять до складу Компанії, було відкрито та здано в експлуатацію більше ста нафто-газоконденсатних родовищ, таких як Шебелинське, Яблунівське, Радченківське, Сагайдацьке, Михайлівське, Рибальське, Анастасієвське; Мужиївське родовище золото-поліметалічних руд, Клинцівське родовище корінного золота, з руд якого видобуто перше золото України, вугільні родовища Львівсько-Волинського вугільного басейну, родовища самородної сірки та калійних солей Передкарпатського прогину України, Дашуківське родовище бентонітових глин, Дніпровський басейн бурого вугілля, родовища мінеральних вод типу “Нафтуся”, “Моршинська”, “Поляна Квасова”, “Шаянська”, численні родовища облицювального та будівельного каміння тощо.

Діяльність Компанії

Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та дослідницьких робіт. Це мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин, геофізичне устаткування та комп’ютеризовані системи досліджень свердловин вітчизняного та закордонного виробництва, землерийна, вантажна техніка, мобільні дизельні генератори, сучасні керносховища, стаціонарні та пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії, комп’ютерна техніка та системи мобільного зв’язку для оперативного аналізу отриманих даних, відповідне геолого-методичне забезпечення тощо. Спеціалістами Компанії розроблено та впроваджено цілий ряд новітніх технологічних рішень, що дозволяє ефективно вести геологопошукові та бурові роботи на глибині до 6 тис. метрів і більше та значно знизити їх собівартість. Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасними методиками і технологіями, НАК “Надра України” готова взяти участь у проведенні спеціалізованих робіт на території держав, зацікавлених у вивченні і раціональному освоєнні своїх мінерально-сировинних ресурсів з вирішенням цілого ряду супутніх завдань у тому числі:

 • проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на всі види твердих корисних копалин і підземні води, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ із захистом її в ДКЗ України;
 • проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ з захистом її в ДКЗ України і підготовкою об’єктів до промислової розробки;
 • проведення супроводу геологорозвідувальних робіт, включаючи аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних та промислово-геофізичних досліджень, лабораторне вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів з моделюванням геологічної будови площ та родовищ;
 • технологічні дослідження основних і супутніх корисних копалин з розробкою схем збагачення мінеральної сировини;
 • геолого – економічна оцінка техногенних родовищ і можливостей вилучення з них корисних компонентів;
 • гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;
 • дослідження та прогнозування розвитку небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення, інше) з метою розробки схеми інженерного захисту території, споруд і комунікацій.

Одним з першочергових завдань компанії є залучення інвестицій для проведення робіт по розвитку мінерально-сировинної бази на шельфі Чорного і Азовського морів. НАК «Надра України» зацікавлена як в оновленні власного бурового устаткування для буріння на суші і на шельфі Чорного і Азовського морів, так і може виступити дилером для просування на ринку України і країн СНД устаткування провідних світових виробників, а фахівці Компанії мають можливості для обслуговування, профілактики і ремонту даного устаткування. Компанія виконує державні замовлення з пошуку та розвідки родовищ нафти, газу та інших корисних копалин та співпрацює з індивідуальними замовниками. НАК «Надра України» готова до співробітництва та виконати роботи будь-якої складності у сфері вивчення та використання надр в Україні та за її межами. Компанія має акредитацію як виконавець робіт по проведенню геологічної експертизи, моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

Керівництво “Національної акціонерної компанії “Надра України”

Голова правління Климович Ярослав Ярославович

head

Народився 14 вересня 1982 року в м. Львів. Освіта:

 • У 2005 році закінчив Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління;» .
 • У 2012 році закінчив інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, правничий факультет.» .
 • У 2016 році закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Досвід роботи:

 • 05.2001 – 12.2009 – заступник директора з фінансових питань ПП РПЦ “Стар-ТВ”, ТзОВ “Телерадіокомпанія “ЕС-ТІ-ВІ”, Генеральний директор ТзОВ Телерадіокомпанія “Міст ТБ”, м. Львів.
 • 03.2010 – 05.2011 – робота у Державній податковій адміністрації України у Львівській області, м. Львів;
 • 06.2011 – 10.2013 – начальник Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції, м. Київ;
 • 10.2013 – 06.2014 – робота у Державній екологічній інспекції у Львівській області, м. Львів;
 • з 11 червня 2014 року – Голова правління ПАТ “Національна акціонерна компанія “Надра України”, м.Київ;

Одружений, виховує сина та доньку.

Заступник Голови правління Максіменцев Максим Геннадійович

DeputyChairman

Народився 2 липня 1976 р. у м. Київ. Освіта:

 • у 1998 році закінчив Київський університет ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин,  магістр з міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук;
 • У 2002 р. закінчив в Бостоні (США) університет «Northeastern University» з прикладної економіки.

Досвід роботи:

  • 1998-2002 рр. – асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського університету ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин;
  • 2003-2004 рр. – аналітик з планування відділу планування Акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна», м. Київ;
  • 2004-2005 рр. – комерційний директор, заступник директора з комерційних питань ТОВ «Барановський фарфоровий завод», Житомирська обл., м. Баранівка;
  • з 2005 р. – заступник начальника Управління інвестиційної діяльності, заступник директора Департаменту фінансів та інвестицій – начальник управління інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, директор Департаменту фінансів та інвестицій.;
  • з 16 червня2010 р. – заступник Голови правління – директор Департаменту економіки тафінансів та інвестицій Національної акціонерної компаної “Надра України”.

Нагороди:

   • Галузева заохочувальна нагорода «Почесний розвідник надр (2010 р.)».
   • Медаль В.І. Лучицького (2012 р.);

Одружений, виховує доньку та сина.

Член правління Шилова Наталя Вячеславівна

Директор Департаменту правового забезпечення

народилась 27 листопада 1978 року в місті Нікополі Дніпропетровської області

Освіта

У 2002 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист;

У 2016 році закінчила Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, Український інститут фондового ринку за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр фінансового ринку.

Досвід роботи

07.2000 – 07.2002 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Аврора»;

07.2002 – 03.2004 – юрисконсульт Закритого акціонерного товариства «Орджонікідзевський рудоремонтний завод»;

04.2004 – 10.2005 – юрисконсульт, заступник начальника юридичного відділу,  начальник юридичного відділу Дочірнього підприємства «Укрдорпостачсервіс» Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України»;

11.2005 – 05.2006 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга приватних інвесторів»;

05.2006 – 12.2008 – начальник юридичного відділу, заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЮК «Ліга юристів»;

01.2009 – 04.2011 – приватна юридична практика;

05.2011 – 06.2011 – помічник – консультант народного депутата України;

07.2011 – 05.2014 – приватна юридична практика;

06.2014 – т.ч. – заступник директора, директор  Департаменту правового забезпечення Національної акціонерної компанії «Надра України».

Нагороди

Грамота Державної служби геології та надр України.

Одружена. Виховує доньку.

Біографічні довідки членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України», принципи добору членів наглядової ради, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, хто із членів наглядової ради є незалежним.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, персональний склад Наглядової ради затверджується наказом Держгеонадр.

Інформація щодо членства членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» в наглядових радах інших господарських товариств в Компанії відсутня.

В Наглядовій раді Компанії відсутні незалежні директори

Голова Наглядової ради Лісова Ірина Костянтинівна

Освіта

повна вища, у 1989 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність «оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація «інженер-оптик-конструктор»; у 1998 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «магістр міжнародного менеджменту».

Досвід роботи

09.1983 – 03.1989 навчання у КПІ;
04.1989 – 06.1992 інженер відділу 38 виробничого об’єднання «Завод Арсенал»;
06.1992 – 10.1993 інженер-конструктор у СПО 7 виробничого об’єднання «Завод Арсенал» Центрального конструкторського бюро «Арсенал»;
10.1993 – 09.1995 інженер І категорії управління військово-технічного співробітництва, провідний інженер І категорії управління військово-технічного співробітництва, провідний економіст відділу захисту внутрішнього ринку управління політики регулювання імпорту та проблем захисту внутрішнього ринку Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України;
09.1995 – 03.2000 провідний економіст, головний спеціаліст відділу захисту внутрішнього ринку управління політики регулювання імпорту та проблем захисту внутрішнього ринку Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України;
04.2000 – 12.2015 головний спеціаліст відділу захисту внутрішнього ринку та технічних бар’єрів у торгівлі управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку, головний спеціаліст відділу митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку департаменту зовнішньоекономічної політики, начальник відділу оподаткування експортно-імпортних операцій департаменту зовнішньоекономічної діяльності, начальник відділу оподаткування експортно-імпортних операцій департаменту зовнішньоекономічної політики, начальник відділу оподаткування експортно-імпортних операцій департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, заступник начальника відділу інструментів розвитку зовнішньої торгівлі управління зовнішньоекономічної політики департаменту зовнішньоекономічної діяльності, заступник начальника управління зовнішньоекономічної політики – начальник відділу політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі департаменту зовнішньоекономічної діяльності, начальник відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності департаменту зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
12.2015 – т.ч. начальник відділу регіональних геологічних і геофізичних досліджень та міжнародного співробітництва, заступник начальника управління – начальник відділу надрокористування та дозвільної діяльності Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України.

 

Нагороди, почесні

звання

диплом ІІІ ступеня Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; диплом ІІ ступеня Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; нагрудний знак Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «За сумлінну працю» ІІІ ступеня; нагрудний знак Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «За сумлінну працю» ІІ ступеня; Почесна грамота Міністерства зовнішніх зв’язків і торгівлі України.

 

Заступник  голови Нагялдової ради  Сліпко Сергій Олексійович

Освіта

повна вища, у 1992 році закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «маркшейдерська справа» та отримав кваліфікацію гірничого інженера – маркшейдера, у 2015 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком»» та отримав кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком.

Досвід роботи

09.1986 – 07.1992 навчання у Донецькому політехнічному інституті;
07.1988 – 09.1989 служба у Радянській Армії;
07.1990 – 09.1990 дільничний гірничий маркшейдер Шахти «Південно-донбаська №1» ім. Героїв 9-ї стрілецької дивізії;
06.1991 – 08.1991 дільничний гірничий маркшейдер Шахти «Південно-донбаська №1» ім. Героїв 9-ї стрілецької дивізії;
12.1991 – 02.1992 дільничний гірничий маркшейдер Шахти «Південно-донбаська №1» ім. Героїв 9-ї стрілецької дивізії;
09.1992 – 08.2001 дільничний гірничий маркшейдер, начальник технічної служби Шахти «Південно-донбаська №1» ім. Героїв 9-ї стрілецької дивізії;
08.2001 – 01.2003 головний державний інспектор відділу організації нагляду за охороною надр, нафтогазовидобування та георозвідкою, головний державний інспектор відділу нагляду в георозвідці, нафтогазовидобуванні та при переробці мінеральної сировини управління організації нагляду за охороною надр, нафтогазовидобуванням та георозвідкою, начальник відділу нагляду за охороною надр, управління організації нагляду за охороною надр, нафтогазвидобуванням та георозвідкою Державного департаменту з нагляду за охороною праці;
01.2003 – 12.2005 начальник відділу нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин Державного комітету України з нагляду за охороною праці;
12.2005 – 11.2006 начальник відділу нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого- маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
12.2006 – 03.2011 начальник відділу, заступник начальника управління – начальник відділу організації державного нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
03.2011 – 06.2015 в.о. заступник начальника управління – начальника відділу організації державного нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин, начальник управління нагляду за охороною надрта у гірничодобувній промисловості Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України;
06.2015 – 10.2015 начальник управління гірничого нагляду Державної служби України з питань праці;
10.2015 – 02.2016

 

 

 

 

02.2016 – цей час

головний спеціаліст відділу геологічних і геофізичних досліджень та міжнародного співробітництва Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України;

начальник відділу наукового супроводу геологорозвідувальних робіт та рудних і нерудних корисних копалин, начальник Управління геології Державної служби геології та надр України.

 

Нагороди, почесні

звання

Почесна грамота Держнаглядохоронпраці (2004); знак «Шахтарська слава» ІІІ ступеня (2004); відзнака Держнаглядохоронпраці «За доблесну службу» (2005); відомча відзнака Держгеологслужби – медаль Л.І. Лутуніна (2008); подяка Прем’єр-Міністра України (2008); знак «Шахтарська слава» ІІ ступеня (2008); звання «Почесний розвідник надр» (2012); нагрудний знак Держгірпромнагляду «За доблесну службу» І ступеня (2012).

 

Член Наглядової ради Тимошенко Ігор Васильович

Освіта

вища, у 1996 році закінчив Київський технікум електронних приладів за спеціальністю «радіоприладобудування», кваліфікація-радіотехнік;  у 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація – юрист; у 2014 році закінчив Державну екологічну академію післядипломної освіти та управління за спеціальністю «екологія» кваліфікація – спеціаліст-еколог.

 

Досвід роботи

01.1997 – 12.1999 служба в органах Внутрішніх справ України;
12.1999 – 02.2004 служба в Управлінні податкової міліції ДПА у м. Києві;
02.2004 – 09.2007 головний державний податковий інспектор-ревізор відділу організації роботи з виявлення і розпорядження безхазяйним майном і майном, що переходить у власність держави, старший державний податковий ревізор-інспектор відділу адміністрування податків з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації у Київській області Державної податкової адміністрації України;
09.2007 – 09.2008 провідний геолог-державний інспектор, провідний державний інспектор Державної організації «Інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр»;
09.2008 – 08.2010 головний спеціаліст відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
08.2010 – 06.2011 начальник відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
07.2011 – 04.2013 начальник відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної служби геології та надр України;
04.2013 – т.ч. заступник директора Департаменту державного геологічного контролю  Державної служби геології та надр України;

 

Нагороди, почесні

звання

Почесна грамота Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2009), Почесна грамота Державної служби геології та надр України (2011), нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток геологічної галузі України» ІІІ ступеня (2012).

 

 

 

Член Наглядової ради Абрамович Дмитро Васильович

Освіта

повна вища, у 2007 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «товарознавство та комерційна діяльність» та отримав кваліфікацію магістра товарознавства, товарознавця, у 2012 році закінчив Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету та отримав кваліфікацію економіста з фінансової роботи, у 2014 році  закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та отримав кваліфікацію магістра державного управління.

Досвід роботи

06.2004 – 10.2007 менеджер з продажу, регіональний менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Клен», місто Житомир;
11.2007 – 01.2008

 

 

 

 

 

02.2008 – 10.2008

кредитний спеціаліст відділу кредитування малого та середнього бізнесу в м. Києві Департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом Закритого акціонерного товариства «Альфа Банк», місто Київ;

провідний спеціаліст відділу з питань розвитку експорту Департаменту зовнішньоекономічної політики Міністерства економіки України, місто Київ;

10.2008 – 11.2009 головний спеціаліст відділу митно-тарифної політики Департаменту зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України, місто Київ;
11.2009 – 05.2010 заступник начальника, начальник відділу митно-тарифної політики Департаменту зовнішньоекономічної політики Міністерства економіки України, місто Київ;
05.2010 – 11.2011 начальник відділу митно-тарифної політики Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі Міністерства економіки України, місто Київ;
 

11.2011 – 06.2015

 

 

начальник відділу митно-тарифної та нетарифної політики, заступник начальника  управління зовнішньоекономічної політики Департаменту зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, місто Київ;
06.2015 – 09.2015 радник Голови Держгеонадр України Відділ організаційно-аналітичної роботи Департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, Державна служба геології та надр України, місто Київ;
09.2015 – 10.2015 начальник відділу регіональних геологічних і геофізичних досліджень та міжнародного співробітництва Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Держгеонадр, місто Київ;
10.2016 – цей час начальник Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Держгеонадр, місто Київ.

 

Член Наглядової ради Григораш Андрій Георгійович

Освіта

у 2002 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Соціальна робота» та отримав кваліфікацію «Фахівець соціальної роботи»; у 2008 році закінчив Український державний  університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право» та отримав кваліфікацію «магістр».

Досвід роботи

01.2004 – 05.2004 лаборант Державного інституту проблем сім’ї та молоді;
08.2004 – 09.2004 юрист відділу договірної роботи ЗАТ «Арсенал-СБС»;
09.2005 – 08.2006 викладач кафедри теорії, історії та конституційного права Української академії зовнішньої торгівлі;
09.2006 – 07.2007 викладач, асистент кафедри теорії, історії та конституційного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;
10.2007 – 04.2011 головний юрисконсульт відділу взаємодії з Верховною Радою України Юридичного департаменту, головний юрисконсульт відділу у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади Департаменту правової політики, головний юрисконсульт відділу нормативного регулювання та експертизи проектів нормативних актів Юридичного департаменту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
04.2011 – 04.2013 головний юрисконсульт відділу нормативного регулювання та експертизи проектів нормативних актів, відділу експертизи проектів нормативних актів  Юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів;
01.2013  по т.ч. головний спеціаліст відділу нормотворчої діяльності Юридичного управління Державної служби геології та надр України.

 

Нагороди, почесні
звання
Грамота Державної служби геології та надр України              (2016 рік).

 

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

Антикорупційна програма

1. Статут товариства.

Зміни до статуту не вносилися. Засновницький (установний) договір не укладався.

1.2. Статути Національної акціонерної компанії «Надра України в редакціях, що діяли раніше.

2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів управління.

Положення про загальні збори відсутнє, оскільки загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, так як відповідно до пункту 44 Статуту Компанії повноваження вищого органу Компанії у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, здійснюються Держгеонадрами.

2.1 Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України»

Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу уповноваженими органами не затверджувалися та до Компанії не надавалися.

Інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства відсутні.

3. Аудиторські висновки товариства.

3.1 Аудиторські висновки товариства, подані до НКЦПФР.

3.2 Аудиторські висновки в рамках постанови Кабінету Міністрів України  №390 від 04.06.2015 року

3.2.1 Звіт незалежного аудитора

5. Видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування:

Компанія не є отримувачем видатків на виконання некомерційних цілей державної політики.

7. Проспект емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.  Проспект емісії  відсутній, оскільки рішення про емісію (розміщення) цінних паперів не приймалося. Інших цінних паперів Компанія не випускала.

10. Перелік афілійованих осіб Компанії із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

11. Структура власності Національної акціонерної компанії «Надра України».

12.Річні звіти виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України»:

 

13. Структура, принципи формування і розмір винагороди голови та членів виконавчого органу та членів наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України», включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням:

Оклад Голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України» розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств» .

Посадові оклади інших членів виконавчого органу розраховуються з урахуванням міжпосадових коефіцієнтів, зазначених в Колективному договорі, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Національної акціонерної компанії «Надра України».

Доплати та надбавки до посадового окладу голови та членів виконавчого органу, винагороди та премії встановлюються у відповідності до Положення про оплату праці працівників апарату управління Компанії, яке є невід’ємною частиною Колективного договору, укладеного між адміністрацією і колективом працівників апарату управління Національної акціонерної компанії «Надра України».

Відповідно до договору добровільного медичного страхування голова та члени виконавчого органу є застрахованими особами.

Розмір винагороди голови та членів виконавчого органу Національної акціонерної компанії «Надра України» визначається виходячи з розміру посадового окладу та доплат і надбавок, встановлених у відсотках до посадового окладу.

Члени наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» винагороди в Компанії не отримують;

Виплати при звільненні проводяться згідно з чинним законодавством України.

 

14. Рішення (протоколи) загальних зборів господарського товариства. Протоколи про підсумки голосування.

У відповідності до пункту 44 Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюються Державною службою геології та надр України.

Враховуючи те, що рішення про приватизацію пакета акцій Компанії не приймалося, загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, тому рішення загальних зборів Компанії та протоколи про підсумки голосування не складалися.

 

15. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності господарського товариства, та заходи щодо управління такими ризиками:

Національна акціонерна компанія “Надра України” створена з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології i розвідки надр та задоволення потреб держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази.

Основними джерелами доходу Компанії є дiяльнiсть, пов’язана з проведенням геологорозвідувальних робіт, розробкою та дослідно-промисловою експлуатацією родовищ корисних копалин.

Основні ризики в дiяльностi: скорочення інвестицій надрокористувачів у проведення геологорозвідувальних робіт; курсові коливання і зростання цін на матеріальні ресурси, задіяні у бурінні; нестабільність розрахунків за надані послуги внаслідок погіршення платоспроможності замовників; зміни у податковому законодавстві, нестабільність економіки країни; форс-мажорнi обставини, зокрема стихiйнi лиха, якi можуть вплинути на терміни виконання робіт.

Заходи щодо зменшення ризиків: моніторинг платоспроможності замовників; контроль за збереженням та використанням оборотних активів; активізація претензійно-позовної роботи; пошук додаткових обсягів робіт; вивчення кон’юнктури ринку; підвищення конкурентоздатності; технічне переоснащення; оптимізація витрат та мінімізація імпортної складової в матеріальних витратах при проведенні робіт.

 

16. Відомості про договори, учасником яких є господарське товариство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

17. Інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання господарського підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства:

Національна акціонерна компанія «Надра України» сплачує податки до державного бюджету України та місцевого бюджету м. Києва, що визначені Податковим кодексом України; договірні зобов’язання Компанії у рамках державно-приватного партнерства відсутні.

19. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

В Національній акціонерній компанії «Надра України» відсутні філії та представництва.

20. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Національної акціонерної компанії «Надра України» не затверджувалися.

21. Висновки ревізійної комісії (ревізора). Звіти ревізійної комісії (ревізора).

Висновки в Компанії відсутні, оскільки ревізійна комісія перевірок фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводила. Звіти ревізійної комісії до Компанії не надавались

22. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів

Загальні збори Національної акціонерної компанії «Надра України» не проводилися, так як відповідно до пункту 44 Статуту Компанії повноваження вищого органу Компанії у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, здійснюються Держгеонадрами.

23. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Компанія додаткової емісії акцій не здійснювала.

24.  Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося.

25.  Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)

Акції  Національної акціонерної компанії «Надра України» дематерилізовані в 2012 році.

26. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України “Про іпотечні облігації” та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.

27. Річні звіти Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України»:

Звіти Наглядової ради до Компанії не надавались.