Законодавча база

Нормативно-правові акти, які нормують діяльність Компанії (станом на 01.10.2019р.)

Конституція України від 28.06.1996р.

І. Цивільні та господарські відносини

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
 4. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VІІІ
 5. Кодекс з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII
 6. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747- IV

Закони України:

 1. “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-ХІІ
 2. “Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10.09.1991 № 1540а-ХІІ
 3. “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 № 1560-ХІІ
 4. “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 № 2275
 5. “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 № 2269-ХІІ
 6. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 № 2343-ХІІ
 7. “Про заставу” від 02.10.1992 № 2654-ХІІ
 8. “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 № 3356-ХІІ
 9. “Про державну таємницю” від 21.01.1994 № 3855-ХІІ
 10. “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24.02.1994 № 4002-ХІІ
 11. “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР
 12. “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 № 93/96-ВР
 13. “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 № 236/96-ВР
 14. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР
 15. “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22.11.1996 № 543/96-ВР
 16. “Про відпустки” від 15.11.1996 № 504/96-ВР
 17. “Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 № 723/97-ВР
 18. “Про оренду землі” від 06.10.1998 № 161- ХІV
 19. “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 № 351- ХІV
 20. “Про виконавче провадження” від 02.06.2016 № 1404-VІІІ
 21. “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.1999 № 1039- ХІV
 22. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VІІІ
 23. “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210-ІІІ
 24. “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 № 2658-ІІІ
 25. “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 № 40-ІV
 26. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 № 755-ІV
 27. “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-ІV
 28. “Про управління об’єктами державної власності” від 21.09.2006  № 185-V
 29. “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 № 514-VI
 30. “Про захист персональних даних” від 01.06.2011 № 2297-VI
 31. “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 № 147/98-ВР
 32. “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 № 1952-IV
 33. “Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI
 34. “Про відкритість використання публічних коштів” від 11.02.2015 № 183-VIII
 35. “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII

Укази Президента України:

 1. “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України” від 04.10.1994 № 566/94
 2. “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” від 23.07.1998 № 817/98
 3. Про заходи щодо протидії рейдерству від 22.07.2019 № 542/2019

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 09.08.1993 № 611
 2. “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” від 30.01.1997 № 112
 3. “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію” від 19.10.2016 № 736
 4. “Про утворення Національної акціонерної компанії “Надра України” від 14.07.2000 № 1128
 5. “Питання Національної акціонерної компанії “Надра України” від 17.08.2000 №1273
 6. “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 05.08.2015 № 609
 7. “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” від 18.07.2007 № 950
 8. “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі” від 10.03.2017 № 142
 9. “Деякі питання управління об’єктами державної власності” від 10.03.2017 № 143
 10. “Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків” від 09.11.2016 № 1067
 11. “Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки” від 04.06.2015 № 390

Нормативні акти міністерств та інших органів виконавчої влади:

 1. Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів” від 03.12.2012 № 2826
 2. Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про депозитарну діяльність» від 23.04.2013 № 735

ІІ. Екологічні відносини (в тому числі відносини з надрокористування)

 1. Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

Закони України:

 1. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI
 2. “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-ХІІ
 3. “Гірничий закон України” від 06.10.1999 № 1127- ХІV
 4. “Про нафту і газ” від 12.07.2001 № 2665-ІІІ

Укази Президента України:

 1. “Про управління в галузі використання і охорони надр України” від 30.04.1992 № 287/92
 2. “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр” від 14.06.2000 № 802/2000

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10.08.1992 № 459
 2. “Про Державний фонд родовищ корисних копалин України” від 02.03.1993 № 150
 3. “Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами” від 12.12.1994 № 825
 4. “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення ” від 12.12.1994 № 827
 5. “Про затвердження Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин” від 22.12.1994 № 862
 6. “Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин” від 22.12.1994 № 865
 7. “Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення” від 17.01.1995 № 33
 8. “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів” від 27.01.1995 № 59
 9. “Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин” від 31.01.1995 № 75
 10. “Про затвердження Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин” від 01.02.1995 № 80
 11. “Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння” від 14.02.1995 № 114
 12. “Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду” від 21.02.1995 №134
 13. “Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр” від 05.05.1997 № 432
 14. “Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету” від 25.01.1999 № 83
 15. “Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин” від 11.08.2000 № 1257
 16. “Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії “Надра України” від 27.09.2000 № 1460
 17. “Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин” від 10.11.2000 № 1689
 18. “Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами” від 15.10.2004 № 1374
 19. “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” від 30.05.2011 № 615
 20. “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” від 30.05.2011 № 594
 21. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 18.09.2019 № 847
 22. “Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України” від 30.12.2015 № 1174
 23. “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” від 18.09.2018 № 2545-VIII

Нормативні акти міністерств та інших органів виконавчої влади:

 1. Наказ Геолкому “Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини” від 15.02.2000 № 19
 2. Наказ Мінекономіки “Про затвердження Інструкції з організації проведення конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції та Інструкції з розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції” від 23.10.2001 № 249
 3. Наказ Мінекоресурсів “Про затвердження положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення” від 03.03.2003 № 34/м

ІІІ. Фінансові (у тому числі податкові) відносини

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закони України:

 1. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV
 2. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 № 2664-ІІІ
 3. “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 № 2258

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. “Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин” від 03.10.1997 № 1099
 2. “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” від 28.02.2000 № 419

Нормативні акти міністерств та інших органів виконавчої влади:

 1. Наказ Мінекорозвитку “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки” від 02.03.2015 № 205

IV Відносини з органами влади та самоврядування

Закони України:

 1. “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 2. “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 № 586- ХІV
 3. “Про центральні органи виконавчої влади” від 17.03.2011 № 3166-VI