Тендери, конкурси

О г о л о ш е н н я

про продовження Конкурсу

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» продовжує до 04.10.2016 року термін подання документів на участь у Конкурсі з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» (код за ЄДРПОУ 01432478, місце знаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Татинецька, 13).

Текст оголошення про проведення Конкурсу з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» розміщено в стрічці новин на веб-сайті Національної акціонерної компанії «Надра України» www.nadraukrayny.com.ua 02.08.2016 року.

Довідки за телефонами: (044) 454-15-10, 454-15-14.

 

 

О г о л о ш е н н я

про продовження Конкурсу

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» продовжує до 04.10.2016 року термін подання документів на участь у Конкурсі з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (код за ЄДРПОУ 01431535, місце знаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15).

Текст оголошення про проведення Конкурсу з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» розміщено в стрічці новин на веб-сайті Національної акціонерної компанії «Надра України» www.nadraukrayny.com.ua 02.08.2016 року.

Довідки за телефонами: (044) 454-15-10, 454-15-14.

 

 

Оголошення про проведення Конкурсу

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» оголошує конкурс з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» (надалі – Підприємство) (код за ЄДРПОУ 01432478, місце знаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Татинецька, 13).

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: директором Підприємства не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати керівні посади;

– протягом 2 років до оприлюднення оголошення про умови та строки проведення Конкурсу, звільнена з посади керівника, на яку проводиться Конкурс, або з посади керівника підприємства, що входить до сфери управління Національної акціонерної компанії «Надра України», через порушення умов контракту, інші порушення, за рішенням Засновника або за рішенням суду;

– є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які беруть участь в Конкурсі подають такі документи:

– заява в довільній формі на ім’я Голову Конкурсної комісії про участь у Конкурсі;

– згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– копії першої, другої та інших сторінок паспорта громадянина України, де зазначаються відомості про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– особовий листок по обліку кадрів з автобіографією (заповнений власноручно), із зазначенням контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, відомостей про наявність чи відсутність судимості;

–  копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– заява кандидата про те, що він не є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– довідка про відсутність судимості;

– інші матеріали на розсуд кандидата.

Копії документів, завіряються підписом кандидата за умови пред’явлення оригіналів або завіряються керівником кадрової служби за основним місцем роботи, подаються особисто Конкурсній комісії державною мовою, або з перекладом на українську мову за адресою:       м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 518.

Строк приймання документів: з 02.08.2016 року по 31.08.2016 року.

Документи та конкурсні пропозиції надані кандидатом з порушенням термінів, Конкурсною комісією не розглядаються.

Враховуючи інформацію про Підприємство, яка буде отримана від Конкурсної комісії, кандидат зобов’язаний протягом 5 календарних днів після завершення строку подання документів для участі в Конкурсі розробити конкурсні пропозиції та подати їх особисто Конкурсній комісії.

Конкурсні пропозиції повинні містити:

– проект стратегічного плану розвитку Підприємства на короткострокову перспективу;

– детальний першочерговий план реформування Підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань, поставлених перед Підприємством, та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– інші відомості на розсуд кандидата.

Інформація про Підприємство, отримана кандидатом, не розголошується ним третім особам.

 Довідки за телефонами: (044) 454-15-10, 454-15-14 та e-mail: corp@nadraukrayny.com.ua

Оголошення про проведення Конкурсу

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» оголошує конкурс з відбору кандидатів на посаду директора ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (надалі – Підприємство) (код за ЄДРПОУ 01431535, місце знаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15).

Загальні вимоги до кандидатів: повна вища освіта, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: директором Підприємства не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати керівні посади;

– протягом 2 років до оприлюднення оголошення про умови та строки проведення Конкурсу, звільнена з посади керівника, на яку проводиться Конкурс, або з посади керівника підприємства, що входить до сфери управління Національної акціонерної компанії «Надра України», через порушення умов контракту, інші порушення, за рішенням Засновника або за рішенням суду;

– є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які беруть участь в Конкурсі подають такі документи:

– заява в довільній формі на ім’я Голову Конкурсної комісії про участь у Конкурсі;

– згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– копії першої, другої та інших сторінок паспорта громадянина України, де зазначаються відомості про місце реєстрації, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– особовий листок по обліку кадрів з автобіографією (заповнений власноручно), із зазначенням контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, відомостей про наявність чи відсутність судимості;

–  копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– заява кандидата про те, що він не є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;

– довідка про відсутність судимості;

– інші матеріали на розсуд кандидата.

Копії документів, завіряються підписом кандидата за умови пред’явлення оригіналів або завіряються керівником кадрової служби за основним місцем роботи, подаються особисто Конкурсній комісії державною мовою, або з перекладом на українську мову за адресою:       м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 518.

Строк приймання документів: з 02.08.2016 року по 31.08.2016 року.

Документи та конкурсні пропозиції надані кандидатом з порушенням термінів, Конкурсною комісією не розглядаються.

Враховуючи інформацію про Підприємство, яка буде отримана від Конкурсної комісії, кандидат зобов’язаний протягом 5 календарних днів після завершення строку подання документів для участі в Конкурсі розробити конкурсні пропозиції та подати їх особисто Конкурсній комісії.

Конкурсні пропозиції повинні містити:

– проект стратегічного плану розвитку Підприємства на короткострокову перспективу;

– детальний першочерговий план реформування Підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань, поставлених перед Підприємством, та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– інші відомості на розсуд кандидата.

Інформація про Підприємство, отримана кандидатом, не розголошується ним третім особам.

 Довідки за телефонами: (044) 454-15-10, 454-15-14 та e-mail: corp@nadraukrayny.com.ua

Перелік нерухомого майна, яке не використовується в господарській діяльності ДП НАК “Надра України” “Чернігівнафтогазгеологія”

У 2016 році планується проведення чергових конкурсів із залучення інвестицій для фінансування пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках Національної акціонерної компанії «Надра України», її дочірніх та афілійованих підприємств.
Найближчим часом буде оголошено конкурс, об’єктами якого стануть два родовища ільменіту: Красноріченське та Паромівське, розташовані на території Житомирської області, спеціальним дозволом на користування надрами яких володіє ТОВ «Житомирбуррозвідка» – афілійоване підприємство Компанії.
Описова характеристика Красноріченського родовища

Описова характеристика Паромівського родовища

Перелік нерухомого майна, яке може бути реалізоване
Визначений переможець двадцять третього відкритого конкурсу із залучення інвесторів

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено двадцять третій відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Перевозівському родовищі – ліцензійній ділянці ДП «Миргороднафтогазрозвідка».
Переможцем двадцять третього конкурсу визнано групу юридичних осіб: ТОВ «К енд М груп» та ТОВ «Спецмехсервіс».

Визначені переможеці двадцять четвертого відкритого конкурсу із залучення інвесторів

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено двадцять четвертий відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках дочірніх підприємств Компанії.
На конкурс було винесено 4 об’єкти надрокористування: Красноріченське, Лівобережне, Паромівське та Тростяницьке родовища титанових руд – ліцензійні ділянки ТОВ «Житомирбуррозвідка».
Заявки надійшли на Тростяницьке та Лівобережне родовища.
Переможцем двадцять четвертого конкурсу із залучення інвестицій по Тростяницькому родовищу визнано ТОВ «Укр-Транс-Буд»; по Лівобережному родовищу – ТОВ «Будівельна компанія «ТРАНСІНВЕСТПРОЕТ».

Переможець двадцять другого відкритого конкурсу із залучення інвесторів не визначений

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено двадцять другий відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Красноїльській площі – ліцензійній ділянці Компанії.
На конкурс була подана одна заявка від одної юридичної особи.
За результатами роботи Конкурсної комісії прийнято рішення про невідповідність вимогам конкурсу поданих претендентом документів. У зв’язку з цим переможець конкурсу не визначений.

Визначений переможець двадцять першого відкритого конкурсу із
залучення інвесторів

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено двадцять перший відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках дочірніх підприємств Компанії.
На конкурс було винесено 1 об’єкт надрокористування – Вільхівську площу – ліцензійну ділянку ДП «Західукргеологія».
Переможцем двадцять першого конкурсу із залучення інвестицій визнано групу юридичних осіб: ТОВ «Захібудкапітал» та ТОВ «Бізнес-Вектор ДК».

Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь
у двадцять третьому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У вівторок, 16 грудня 2014 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулось розкриття конвертів з заявками на участь у двадцять третьому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Перевозівському родовищі – ліцензійній ділянці ДП «Миргороднафтогазрозвідка».
Надійшла одна пропозиція.
У присутності членів Конкурсної комісії був відкритий 1 конверт з пропозицією від 1 юридичної особи.
Термін розгляду пропозиції – 7 робочих днів.

Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь
у двадцять четвертому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У четвер, 11 грудня 2014 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулось розкриття конвертів з заявками на участь у двадцять четвертому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках ТОВ «Житомирбуррозвідка».
Надійшли дві пропозиції:
Лівобережне родовище – 1,
Тростяницьке родовище – 1.
На Паромівське та Красноріченське родовища пропозицій не надходило.
У присутності членів Конкурсної комісії було відкрито 2 конверти з пропозиціями від 2 юридичних осіб.
Термін розгляду пропозиції – 7 робочих днів.

Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь
у двадцять другому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У вівторок, 09 грудня 2014 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулось розкриття конвертів з заявками на участь у двадцять другому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Красноїльській площі – ліцензійній ділянці Національної акціонерної компанії «Надра України».
Надійшла одна пропозиція.
У присутності членів Конкурсної комісії було відкрито 1 конверт з пропозицією від 1 юридичної особи:
Термін розгляду пропозиції – 7 робочих днів.

Перенесення дати розкриття конвертів із заявками, поданими на конкурс

Національна акціонерна компанія «Надра України» повідомляє про змінення дати розкриття конвертів із конкурсними заявками, поданими на двадцять третій конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Перевозівському родовищі – ліцензійній ділянці ДП «Миргороднафтогазрозвідка».
Останній строк подання конкурсних заявок – 16 грудня 2014 року до 10.00.
Розкриття конвертів із заявками відбудеться 16 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».

Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь
у двадцять першому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У четвер, 04 грудня 2014 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулось розкриття конвертів з заявками на участь у двадцять першому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Вільхівській площі – ліцензійній ділянці ДП «Західукргеологія».
Надійшла одна пропозиція.
У присутності членів Конкурсної комісії було відкрито 1 конверт з пропозицією від 1 юридичної особи:
Термін розгляду пропозиції – 7 робочих днів.

Оголошено двадцять четвертий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішення, прийнятого Правлінням (Протокол № 23 від 28.10.2014), оголошує двадцять четвертий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на об’єктах, спеціальні дозволи на користування надрами яких належать ТОВ «Житомирбуррозвідка:

За конкурсною документацією звертатись за адресою: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42; Юхта Віктор Григорович, тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503; Новосад Андрій Олексійович, тел. (044) 454-16-49.
Вартість пакету конкурсної документації складає 49 200,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 11 грудня 2014 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 11 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».

Оголошено двадцять третій відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішення, прийнятого Правлінням (Протокол № 23 від 28.10.2014), оголошує двадцять третій відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Перевозівському родовищі, спеціальний дозвіл на користування надрами якого належить ДП «Миргороднафтогазрозвідка».
За конкурсною документацією звертатись за адресою: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42, Юхта Віктор Григорович, тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503; Новосад Андрій Олексійович, тел. (044) 454-16-49.
Вартість пакету конкурсної документації складає 49 200,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 10 грудня 2014 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 10 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».
З переможцем конкурсу буде укладений договір про спільну діяльність.

Оголошено двадцять другий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішення, прийнятого Правлінням (Протокол № 18 від 18.09.2014), оголошує двадцять другий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Красноїльській площі, спеціальний дозвіл на користування надрами якої належить Компанії.
За конкурсною документацією звертатись за адресою: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42, Юхта Віктор Григорович, тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503; Новосад Андрій Олексійович, тел. (044) 454-16-49.
Вартість пакету конкурсної документації складає 49 200,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 9 грудня 2014 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 9 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».
З переможцем конкурсу буде укладений договір про спільну діяльність, який потребує погодження у Кабінеті Міністрів України у відповідності до Постанови КМУ від 11.04.2012 № 296 у зв’язку з тим, що частка держави у статутному капіталі Компанії перевищує 50 відсотків.

Оголошено двадцять перший відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішень, прийнятих Правлінням (Протокол № 23 від 28.10.2014) оголошує двадцять перший відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на об’єктах, спеціальні дозволи на користування надрами яких належать ДП «Західукргеологія»:

За конкурсною документацією звертатись за адресою: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Новосад Андрій Олексійович, тел. (044) 454-16-49; Юхта Віктор Григорович, Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42, 454-15-19; тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503.
Вартість пакету конкурсної документації складає 49 200,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 4 грудня 2014 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 4 грудня 2014 року о 12.00 у приміщенні

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1.Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31169745.
1.3. Місцезнаходження: вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680.
1.4. Головний розпорядник коштів: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745
2. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010 – 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – послуги охорони об’єктів замовника в Полтавській і Харківській областях, п’ять постів (цілодобово);
Лот 2 – послуги охорони об’єктів замовника у місті Києві, два пости (цілодобово).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 7; Полтавська область, м. Карлівка,
вул. Радевича 29; Полтавська область, Новосанджарський р-н, с. Руденківка;
Харківська область, смт. Красний Кут, вул. Леніна 234 а; Харківська область,
м. Красноград, вул. Українська 32-а.
Лот 2 – м. Київ, вул. Софії Перовської, 10; м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лот 1, лот 2: вересень – грудень 2014 року.
5. Інформація про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.nadraukrayny.com.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:
№ 146388, № 46 (21.07.2014) від 21.07.2014.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:
Лот 1 – № 167031, № 88(18.09.2014) від 18.09.2014
6. Результат проведення процедури закупівлі за лотом № 1:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 15.09.2014
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 14.10.2014
7. Сума, визнана в договорі про закупівлю: 219 600, 00 (двісті дев’яносто тисяч шістсот грн. 00 коп.), з ПДВ. У тому числі ПДВ 36 600, 00 грн. (тридцять шість тисяч шістсот грн. 00 коп.).
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес – 3000».
8.2. Ідентифікаційний код: 35439877.
8.3. Місцезнаходження: 36038, м. Полтава, вул. Шевченка, 100.
8.4. Номер телефону, телефаксу: (0532) 56-53-13, 2 77 25.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра

Визначені переможці двадцятого відкритого конкурсу із залучення інвестицій

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено двадцятий відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках дочірніх підприємств Компанії. На конкурс було винесено 16 об’єктів надрокористування. Конкурсні заявки надійшли на 4 площі.
Переможцями конкурсу стали:
-по Старо-Богородчанській площі – група юридичних осіб: ТОВ «Нафтогазрембуд – 1» та ТОВ «Агромаіс»;
-по Ортиницькій площі – група юридичних осіб: ТОВ «Західтехногаз» та ТОВ «ЕКОВЕСТ ГРУП»;
-по Волосянській площі – група юридичних осіб: ТОВ «Нафтогазрембуд – 1» та ТОВ «Єврогазконтракт»;
-по Прирічній площі Архипівської зони структур – група юридичних осіб: ТОВ «Навігатор комплект», ТОВ «ВАЛПИС» та ТОВ «ГЕОСЕРВ».

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

 

Замовник:
1.1. Найменування:
Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01431535;
1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
26005013029836, АТ «Сбербанк Росії», м. Чернігів, МФО 353553;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Коцюра Валерій Григорович, начальник відділу тендерних процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел. (044) 454-15-18,
електронна адреса: mtz@nadraukrayny.com.ua
Скумін Павло Степанович, начальник комерційного відділу Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», вул. Шевченка, 15, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 69-99-83, електронна адреса: market@chngg.ok.net.ua
Ніколайчук Олександра Ігорівна, головний фахівець відділу тендерних
процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 454-16-53,
електронна адреса: niko@nadraukrayny.com.ua
1.6. Головний розпорядник коштів:
Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», 01431535.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти;
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі (код за ДК 016:2010): 25.73.6 Інструменти, інші (долота, бурильні головки, калібратори або їх аналог);
5.2. Кількість товарів: 71 шт.
5.3. Місце поставки товарів:
м. Прилуки, вул. Пирятинська, 131, Чернігівська обл.;
5.4. Строк поставки товарів: листопад 2014 року – травень 2015 року;
6. Місце отримання документації конкурсних торгів.
каб. 505, вул. Софії Перовської 10, м. Київ, 03680.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається;
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: каб. 505, вул. Софії Перовської 10, м. Київ, 03680.
8.2. Строк: 29.10.2014 до 10:00.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: каб. 529г, вул. Софії Перовської 10, м. Київ, 03680.
9.2. Дата: 29.10.2014
9.3. Час: об 13 год. 00 хв.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01431535;
1.3. Місцезнаходження: вул. Шевченка 15, м. Чернігів, 14000;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
26005013029836, АТ «Сбербанк Росії», м. Чернігів, МФО 353553;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Коцюра Валерій Григорович, начальник відділу тендерних процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел. (044) 454-15-18,
електронна адреса: mtz@nadraukrayny.com.ua
Скумін Павло Степанович, начальник комерційного відділу Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», вул. Шевченка, 15, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 69-99-83, електронна адреса: market@chngg.ok.net.ua
Ніколайчук Олександра Ігорівна, головний фахівець відділу тендерних
процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 454-16-53,
електронна адреса: niko@nadraukrayny.com.ua
1.6. Головний розпорядник коштів:
Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», 01431535.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти;
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі код ДК 016:2010:
24.20.1 Труби, трубки порожнисті, профілі, безшовні, зі сталі
(труби бурильні, обважені бурильні труби) або їх аналог;
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 – Труби бурильні: 15 800 м.
лот 2 – Труби бурильні: 37 шт.
5.3. Місце поставки товарів:
лот 1, лот 2 – м. Прилуки, вул. Пирятинська, 131, Чернігівська обл.;
5.4. Строк поставки товарів: лот 1, лот 2 листопад 2014 р. – травень 2015 р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів:
03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 507.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 507.
8.2. Строк: 29.10.2014 до 10:00.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 529 г.
9.2. Дата: 29.10.2014
9.3. Час: об 12 год. 00 хв.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування: Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01431535;
1.3. Місцезнаходження: вул. Шевченка 15, м. Чернігів, 14000;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
26005013029836, АТ «Сбербанк Росії», м. Чернігів, МФО 353553 ;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Коцюра Валерій Григорович, начальник відділу тендерних процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел. (044) 454-15-18,
електронна адреса: mtz@nadraukrayny.com.ua
Скумін Павло Степанович, начальник комерційного відділу Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», вул. Шевченка, 15, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 69-99-83, електронна адреса: market@chngg.ok.net.ua
Ніколайчук Олександра Ігорівна, головний фахівець відділу тендерних
процедур Національної акціонерної компанії «Надра України»,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 454-16-53,
електронна адреса: niko@nadraukrayny.com.ua niko@nadraukrayny.com.ua
1.6. Головний розпорядник коштів:
Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», 01431535.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти;
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010:
19.20.2 Паливо рідинне та газ;оливи мастильні (бензин А-95(92) або еквівалент, дизельне паливо, оливи мастильні);
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 – дизельне пальне – 50 тонн, бензин – 10 тонн;
лот 2 – олива, змазка – 8 тонн;
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 – м. Чернігів, вул. Шевченка 15; м. Ніжин, Носівський шлях, 56, Чернігівська обл.; м. Прилуки, вул. Пирятинська, 131, Чернігівська обл.; м. Ромни,вул. 9 Травня, 22, Сумська обл.
лот 2 – м. Ромни, вул. 9 Травня , 22, Сумська обл.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1, лот 2: листопад 2014 р. – травень 2015 р.; 6. Місце отримання документації конкурсних торгів:
03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 507
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 507.
8.2. Строк: 29.10.2014 до 10:00.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 529 г.
9.2. Дата: 29.10.2014
9.3. Час: об 11 год. 00 хв.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра


Оголошення
про результати проведення процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1.Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31169745.
1.3. Місцезнаходження: вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680.
1.4.Головний розпорядник коштів: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» ЄДРПОУ 31169745.
2.Джерело фінансування закупівлі: власні кошти.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010 – 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – послуги охорони об’єктів замовника в Полтавській і Харківській областях, п’ять постів (цілодобово);
Лот 2 – послуги охорони об’єктів замовника у місті Києві, два пости (цілодобово).
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 7; Полтавська область, м. Карлівка,
вул. Радевича 29; Полтавська область, Новосанджарський р-н, с. Руденківка;
Харківська область, смт. Красний Кут, вул. Леніна 234 а; Харківська область,
м. Красноград, вул. Українська 32-а.
Лот 2 – м. Київ, вул. Софії Перовської, 10; м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лот 1, лот 2 вересень – грудень 2014 року.
5. Інформація про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.nadraukrayny.com.ua.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: № 146388, № 46 (21.07.2014) від 21.07.2014.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
6.3. Торги відмінені за лотом № 2:
6.3.1. Дата прийняття рішення: 15.09.2014
6.3.2. Причина: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.
7. Сума, визнана в договорі про закупівлю.
8. Ціна за одиницю товару.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування.
9.2. Ідентифікаційний код.
9.3. Місцезнаходження.
9.4. Номер телефону, телефаксу.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра

Про перенесення дати розкриття конвертів із заявками, поданими на конкурс

     Національна акціонерна компанія “Надра України” повідомляє про змінення дати розкриття конвертів із заявками, поданими учасниками двадцятого конкурсу із залучення інвесторів для фінансування пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках Компанії та її дочірніх підприємств.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 30 вересня 2014 року до 10.00.
Розкриття конвертів із заявками відбудеться 30 вересня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України”.

Оголошено двадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішень, прийнятих Правлінням (Протокол № 7 від 01.07.2014 та Протокол № 13 від 14.08.2014) оголошує двадцятий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на об’єктах, спеціальні дозволи на користування надрами яких належать дочірнім підприємствам Компанії:


За конкурсною документацією звертатись за адресою: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42, 454-15-19; Новосад Андрій Олексійович, тел. (044) 454-16-49; тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503.
Вартість пакету конкурсної документації складає 40 103,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 18 вересня 2014 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 18 вересня 2014 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України».

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31169745;
1.3. Місцезнаходження: вул. Софії Перовської 10, м. Київ, 03680;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника:
26003219145 в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478 ;
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Коцюра Валерій Григорович, голова комітету з конкурсних торгів,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел. (044) 454-15-18,
електронна адреса: mtz@nadraukrayny.com.ua

Ніколайчук Олександра Ігорівна, секретар комітету з конкурсних торгів,
вул. Софії Перовської, 10, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 454-16-53,
електронна адреса: niko@nadraukrayny.com.ua
1.6. Головний розпорядник коштів: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України», 31169745.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти;
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:http://www.nadraukrayny.com.ua/
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016-2010: 84.24.1 послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки;
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
лот 1 – послуги охорони об’єктів Замовника в Полтавській і Харківській областях, п’ять постів – цілодобові;
лот 2 – послуги охорони об’єктів Замовника у місті Києві, два пости –цілодобові;
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 – м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 7; Полтавська область,
м. Карлівка, вул. Радевича 29; Полтавська область, Новосанджарський р-н,
с. Руденківка; Харківська область, смт. Красний Кут, вул. Леніна 234 а; Харківська область, м. Красноград, вул. Українська, 32-а.
Лот 2 – м. Київ, вул. Софії Перовської 10; м. Київ, пр-т Повітрофлотський 54.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
вересень – грудень 2014 року;
6. Місце отримання документації конкурсних торгів:
03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 505
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 505.
8.2. Строк: 29.08.2014 р. до 09 год. 30 хв.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, каб. 529 г.
9.2. Дата: 29.08.2014р.
9.3. Час: об 10 год. 30 хв.

Голова комітету з конкурсних торгів В. Г. Коцюра

 


Визначений переможець другого відкритого конкурсу із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК “Надра України” “Житомирбуррозвідка”, а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю “Житомирбуррозвідка”

Переможцем другого відкритого конкурсу із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК “Надра України” “Житомирбуррозвідка”, а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю “Житомирбуррозвідка” визнано ТОВ “ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ” (код ЄДРПОУ 38062126).
Оголошено другий конкурс із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК “Надра України” “Житомирбуррозвідка”, а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю “Житомирбуррозвідка”

Національна акціонерна компанія “Надра України” на підставі рішення Правління (Протокол № 16 від 10.10.2013 р.) оголошує другий конкурс із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК “Надра України” “Житомирбуррозвідка”, а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю “Житомирбуррозвідка”.
Місцезнаходження Дочірнього підприємства “Житомирбуррозвідка”: Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8. Ідентифікаційний код: 30737100.
Заявки на участь у конкурсі та конкурсна документація подаються до Конкурсної комісії у паперовій формі на адресу: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, протягом 14 календарних днів з дня публікації оголошення.
Конкурсна документація надається претенденту після оплати її вартості, що складає 49 836,76 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ “Укргазбанк”, МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія “Надра України”, ідентифікаційний код 31169745.
Для отримання консультації щодо оформлення заявок на участь у конкурсі та отримання конкурсної документації звертатися за адресою: м. Київ, вул. Софії Перовської, 10. Контактні особи: Новосад Андрій Олексійович; Бараненко Валерія Валеріївна, тел./факс (044) 454-16-49, тел. 454-15-19.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 29 жовтня 2013 р. до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 29 жовтня 2013 р. о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України” за адресою: м. Київ, вул. Софії Перовської, 10.
Кошти, які одержані організатором конкурсу за надання конкурсної документації, поверненню не підлягають.

Визначений переможець дев’ятнадцятого відкритого конкурсу із залучення інвестицій

У Національній акціонерній компанії «Надра України» проведено дев’ятнадцятий відкритий конкурс із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Шатравинському нафтовому родовищі, спеціальний дозвіл на користування надрами якого належить ДП «Чернігівнафтогазгеологія».
Переможцем конкурсу стало ТОВ «Директорія ЛТД».


Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь у дев’ятнадцятому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У понеділок, 15 липня 2013 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Надра України» відбулось розкриття конвертів з заявками на участь у дев’ятнадцятому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках Національної акціонерної компанії «Надра України» та її дочірніх підприємств:
– на Шатравинському нафтовому родовищі (власник спеціального дозволу – ДП «Чернігівнафтогазгеологія») – 1 пропозиція;
У присутності членів Конкурсної комісії було відкрито 1 конверт з пропозицією від 1 юридичної особи:
Термін розгляду пропозицій – 7 робочих днів.

Оголошено дев’ятнадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія “Надра України” на підставі рішення правління Компанії (Протокол № 8 від 11.06.2013 р.) оголошує дев’ятнадцятий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Шатравинському нафтовому родовищі, що входить до складу Тунівської зони структур (спеціальний дозвіл на користування надрами належить ДП “Чернігівнафтогазгеологія”).
За конкурсною документацією звертатись за адресою: м. Київ, вул. Софії Перовської, 10, Національна акціонерна компанія “Надра України”. Контактні особи: Новосад Андрій Олексійович; Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-42, 454-16-49 тел./факс: (044) 454-15-19, кім. 503.
Вартість пакету конкурсної документації складає 40 103,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ “Укргазбанк”, МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія “Надра України”, ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 15 липня 2013 року до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 15 липня 2013 року о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України”.

Про результати першого відкритого конкурсу із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю «Західукргеологія» та відповідно новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівнафтогазгеологія»

     Національна акціонерна компанія «Надра України» повідомляє про те, що перший відкритий конкурс із залучення інвестицій для фінансового оздоровлення та розвитку ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», а також формування статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю «Західукргеологія» та відповідно новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівнафтогазгеологія» Конкурсною комісією визнано таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю поданих заявок.

Визначений переможець вісімнадцятого відкритого конкурсу по Міжрічинській площі

Переможцем вісімнадцятого відкритого конкурсу із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Міжрічинській площі (спеціальній дозвіл на користування надрами належить ДП «Західукргеологія») визнано ТОВ «Технічно-геологічна служба».

Відбулось розкриття конвертів із заявками на участь у вісімнадцятому відкритому конкурсі з залучення інвесторів

У вівторок, 20 листопада 2012 року, о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України” відбулось відкриття конвертів з заявками на участь у вісімнадцятому відкритому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках Національної акціонерної компанії “Надра України” та її дочірніх підприємств:
на Міжрічинську площу (спеціальний дозвіл належить ДП “Західукргеологія”) – 1 пропозиція;
У присутності членів Конкурсної комісії було відкрито 1 конверт з пропозицією від 1 юридичної особи.
Термін розгляду пропозицій – 7 робочих днів.

Перенесення дати розкриття конвертів із заявками, поданими на конкурс

Національна акціонерна компанія “Надра України” повідомляє про змінення дати розкриття конвертів із заявками, поданими учасниками вісімнадцятого конкурсу з залучення інвестицій для здійснення геологорозвідувальних видобувних та інших робіт на ліцензійних ділянках дочірніх підприємств Компанії.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 20 листопада 2012 року до 10.00.
Розкриття конвертів із заявками відбудеться 20 листопада 2012 р. о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України”.

Оголошено вісімнадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія “Надра України” на підставі рішення правління Компанії (Протокол № 28 від 17.10.2012 р.) оголошує вісімнадцятий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Міжрічинській площі (спеціальний дозвіл на користування надрами якої належать ДП “Західукргеологія”).
За конкурсною документацією звертатись за адресами: м. Київ, вул. Софії Перовської, 10 та м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 54, Національна акціонерна компанія “Надра України”. Контактні особи: Новосад Андрій Олексійович; Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 454-16-49, 246-80-13, тел./факс: (044) 454-16-49, кім. 512.
Вартість пакету конкурсної документації складає 40 103,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ “Укргазбанк”, МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія “Надра України”, ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 15 листопада 2012 р. до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 15 листопада 2012 р. о 12.00 у приміщенні Національної акціонерної компанії “Надра України” за адресою: м. Київ, вул. Софії Перовської, 10.

Про результати проведення сімнадцятого конкурсу із залучення інвестицій

Національна акціонерна компанія «Надра України» повідомляє про те, що переможця сімнадцятого відкритого конкурсу із залучення інвестицій для проведення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Шатравинському нафтовому родовищі нафтовому родовищу не визначено.

Про результати проведення сімнадцятого конкурсу із залучення інвестицій

Національна акціонерна компанія “Надра України” повідомляє, що Конкурсною комісією рішення щодо переможця у сімнадцятому конкурсі із залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Шатравинському нафтовому родовищі не прийняте, кінцеві результати будуть опубліковані пізніше.

Оголошено сімнадцятий відкритий конкурс із залучення інвесторів

Національна акціонерна компанія «Надра України» на підставі рішення правління Компанії (Протокол № 10 від 17.05.2012 р.) оголошує сімнадцятий відкритий конкурс з метою залучення інвестицій для здійснення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на Шатравинському нафтовому родовищі (спеціальний дозвіл на користування надрами належить ДП «Чернігівнафтогазгеологія»).
За конкурсною документацією звертатись за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 54, Національна акціонерна компанія «Надра України». Контактні особи: Новосад Андрій Олексійович; Нікітіна Наталія Олексіївна, тел. (044) 246-80-13, 246-80-09, тел./факс: (044) 246-80-11, кім. 607.
Вартість пакету конкурсної документації складає 40 103,00 грн. з ПДВ. Грошові кошти необхідно перерахувати на р/р 26003219145 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, отримувач: Національна акціонерна компанія «Надра України», ЄДРПОУ 31169745.
Останній строк подання конкурсних заявок претендентами – 18 червня 2012 р. до 10.00. Розкриття конвертів із заявками відбудеться 18 червня 2012 р. о 12.00 у приміщенні Національна акціонерна компанія «Надра України».

Характеристика Шатравинського нафтового родовища

(спеціальний дозвіл на користування надрами № 3347 від 19.09.2008 р. ДП «Чернігівнафтогазгеологія», термін дії 5 років)


В адміністративному відношенні Шатравинське родовище розташоване в Липоводолинському районі Сумської області на відстані 3 км від с.м.т. Липова Долина.
У тектонічному відношенні родовище знаходиться в північній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини.
Шатравинське підняття виявлене та підготовлене до глибокого пошукового буріння у 1980 році сейсмічними дослідженнями МВХ по нижньокам’яновугільних відкладах.
По нижньокам’яновугільних відкладах (горизонт відбиття Vв3, с.п. 45/89, Краснюк Т.В.) Шатравинська структура представлена у вигляді малоамплітудної брахіантиклінальної складки північно-західного простягання.
У буріння площа була введена у 1984 році з метою пошуків покладів нафти і газу в нижньокам’яновугільних відкладах.
Свердловиною № 1 глибиною 4559 м були відкриті та вивчені промислові поклади нафти та газу горизонтів В-26 і Т, а також уточнена геологічна будова структури.
Глибина залягання продуктивних горизонтів в межах 4000-4500 м.
Дослідно-промислова експлуатація не проводилася.