Інвестиційна діяльність

Одним з основних завдань Національної акціонерної компанії «Надра України», визначених Президентом України та Урядом, є сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин. З урахуванням наведеного, а також у зв’язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт, Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи з метою залучення недержавних інвестицій у сферу геологічного вивчення надр.
Залучення недержавних коштів у геологорозвідувальну галузь, серед іншого, дозволило свого часу зберегти дієздатність геологічних підприємств, забезпечивши їх відповідними обсягами робіт і замовлень, в умовах різкого скорочення бюджетних асигнувань, що протягом десятиліть були єдиним джерелом фінансування та існування цих підприємств, які фактично не мали своєї власної кінцевої товарної продукції, оскільки остання являла собою або сукупність знань та інформації про будову і структуру надр, або передавалася у вигляді відкритих родовищ видобувним підприємствам. На сьогоднішній день угоди про спільну діяльність залишаються найбільш поширеним засобом позабюджетного інвестування у геологорозвідувальній галузі, яка відноситься до економічно ризикових сфер бізнесу.
Інвестиційна діяльність Національної акціонерної компанії «Надра України» та її дочірніх підприємств реалізується на засадах спільної діяльності, шляхом укладання договорів спільної (інвестиційної та виробничої) діяльності між дочірніми підприємствами Компанії та компаніями-інвесторами, а також на засадах Угод про розподіл продукції з найбільшими іноземними інвесторами по проектах, що передбачають тривати понад 20 років та бюджети по яких складають сотні мільйонів гривень.
Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001 р. по 01.01.2015 р. складає понад 822 216 тис. грн.
Компанією та її дочірніми підприємствами укладено 25 договори про спільну діяльність, якими охоплено 24 об’єкта надрокористування (10 родовищ і 14 площ). Також, ДП є учасниками спільної діяльності за 6 договорами на 6 ліцензійних ділянках, які належать іншим користувачам надр.
Серед партнерів Компанії по спільній діяльності – ПП «Екотехінформ», ТОВ «Нафтогазрембуд-1», ПрАТ «Інтернафтогазбуд», ТОВ «Спецмехсервіс», ЗАТ «Газ – МДС», ЗАТ «Девон», ТОВ «Сіріус-1», ТОВ «Сахалінське», ЗАТ «Видобувна компанія Укрнафтобуріння». Національна акціонерна компанія «Надра України» також співпрацює з такими іноземними Компаніями як Еni,. Trans Еuro Energy, Company «Momentum Enterprises (Europe) Limited».
Компанія та ДП володіють 20 спеціальними дозволами на геологічне вивчення в тому числі дослідно-промислову розробку вуглеводнів.
Компанія зацікавлена в залученні інвестицій в геологічне вивчення ліцензійних ділянок з подальшим видобутком корисних копалин і готова розглянути відповідні пропозиції.