Інвестиційна діяльність

Одним з основних завдань ПрАТ «НАК «Надра України», визначених Президентом України та Урядом, є сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин. З урахуванням наведеного, а також у зв’язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт, Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи з метою залучення недержавних інвестицій у сферу геологічного вивчення надр.

Залучення недержавних коштів у геологорозвідувальне виробництво, серед іншого, дозволило свого часу зберегти дієздатність геологічних підприємств, забезпечивши їх відповідними обсягами робіт і замовлень, в умовах різкого скорочення бюджетних асигнувань, що протягом десятиліть були єдиним джерелом фінансування та існування цих підприємств, які фактично не мали своєї власної кінцевої товарної продукції, оскільки остання являла собою або сукупність знань та інформації про будову і структуру надр, або передавалася у вигляді відкритих родовищ видобувним підприємствам. На сьогоднішній день угоди про спільну діяльність залишаються найбільш поширеним засобом позабюджетного інвестування у геологорозвідувальній галузі, яка відноситься до економічно ризикових сфер бізнесу.

Інвестиційна діяльність ПрАТ «НАК «Надра України» та її дочірніх підприємств реалізується на засадах спільної (сумісної) діяльності, шляхом укладання договорів спільної (інвестиційної та виробничої) діяльності між дочірніми підприємствами Компанії та компаніями-інвесторами, а також на засадах Угод про розподіл продукції з найбільшими іноземними інвесторами по проектах, що передбачають тривати понад 20 років та бюджети по яких складають сотні мільйонів гривень.

Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001 р. по 01.07.2018 р. складає понад 831 230 тис. грн.

ПрАТ «НАК «Надра України» співпрацює з такими компаніями як ЗАТ «Девон», ТОВ «Сіріус-1», ТОВ «Сахалінське», ЗАТ «Видобувна компанія Укрнафтобуріння», ПП «Екотехінформ», ТОВ «Нафтогазрембуд-1», ПрАТ «Інтернафтогазбуд», ЗАТ «Газ – МДС», а також з іноземними компаніями як Еni,. Trans Еuro Energy, Company «Momentum Enterprises (Europe) Limited».

На сьогоднішній день дочірні підприємства Компанії працюють за 5 договорами спільної діяльності.

Компанія та її дочірні підприємства володіють 9 спеціальними дозволами на користування надрами.

Компанія зацікавлена в залученні інвестицій в геологічне вивчення ліцензійних ділянок з подальшим видобутком корисних копалин і готова розглянути відповідні пропозиції.