Роботи і послуги

ПрАТ «НАК «Надра України» має висококваліфікованих спеціалістів з великим досвідом роботи в геологічній галузі. Технічне оснащення та кадрове забезпечення дозволяє Компанії проводити широкий комплекс геологорозвідувальних, дослідницьких та експлуатаційних робіт, а саме:

 • проведення геологічної експертизи на замовлення підприємств,установ,організацій;
 • з пошуків, розвідки і промислової оцінки родовищ: горючих, рудних і нерудних корисних копалин, підземних питних і мінеральних вод;
 • проектування та буріння свердловин різного призначення глибиною до 6000 м, включаючи буріння та обладнання свердловин на нафту і газ, метан вугільних родовищ, всіх видів твердих корисних копалин;
 • проектування, буріння, ремонт та ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин на воду (питна, мінеральна);
 • комплексні геофізичні дослідження, до складу яких входять дистанційні, наземні та свердловинні методи;
 • аналіз та узагальнення сейсморозвідувальних, промислово-геофізичних та лабораторних досліджень, вивчення кернового матеріалу та пластових флюїдів;
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; погодження проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів можливих джерел забруднення підземних вод;
 • складання гідрогеологічних висновків для проектування водозаборів підземних вод з використанням бурових свердловин;
 • організація і проведення комплексу інженерно-геологічних, еколого-геологічних та інших робіт з метою оцінки екологічного стану геологічного та суміжних середовищ в зонах підвищеного та критичного еколого-геологічного ризику;
 • інженерно-геологічні вишукування під будівництво громадських і промислових споруд для територій, у тому числі за наявністю небезпечних геологічних процесів;
 • організація і координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов’язаних з виробництвом і впровадженням передових технологій у сфері пошуків, розвідки і розробки родовищ корисних копалин;
 • геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин;
 • складання техніко-економічних обґрунтувань доцільності розробки родовищ корисних копалин, бізнес-планів;
 • лабораторні дослідження мінеральної сировини та продукції з неї, вміщуючих порід, вод і газів з визначенням елементного, мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей; проведення лабораторно-технологічних випробувань різних видів сировини;
 • топографо-геодезичне обслуговування;
 • підготовка пакетів геологічної інформації для розробки і реалізації інвестиційних проектів;
 • видобуток і переробка корисних копалин і мінеральної сировини;
 • маркетингові дослідження для вивчення потреб в корисних копалинах і мінеральній сировині в Україні і за її межами;
 • участь у розробці законодавчих і нормативно-правових актів у сфері геології і використання надр.
 • здійснення лізингових операцій для забезпечення підприємств геологорозвідувального комплексу засобами виробництва;
 • впровадження інвестиційних проектів в області геології і розвідки надр, в тому числі проведення конкурсів по залученню інвестицій у пошукові, розвідувальні, видобувні та інші види робіт;
 • фінансова, організаційна та інжинірингова підтримка, реконструкція і технічне переоснащення підприємств у сфері геології і розвідки надр;
 • виготовлення комплектуючих та запасних частин для всіх видів буріння, а також капітальний ремонт бурового обладнання;
 • реалізація міжнародних інвестиційних проектів.

ПрАТ «НАК «Надра України» запрошує до співпраці організації, які займаються проведенням геологічних досліджень (геофізичних (2D, 3D), геохімічних, інтерпретацією та переінтерпретацією сейсмічних матеріалів) сучасними методами з використанням системи GPS та автоматизованих тахеометрів і програмного забезпечення геолого – зйомочних робіт з метою отримання комплексної геологічної інформації для виявлення перспективних територій для пошуку та видобутку корисних копалин.
Компанія зацікавлена:

 • в новітніх геоінформаційних та геологорозвідувальних технологіях;
 • відповідних спеціалізованих програмних продуктах для моделювання процесів, які виникають при будівництві та експлуатації, як окремих свердловин, так і при розробці родовищ (покладів) в цілому;
 • в ефективному виконанні інтенсифікацій припливу вуглеводнів та надійній водоізоляції;
 • в оптимізації керування робочими процесами та виробництвом при проведенні пошуково-розвідувальних робіт.

Компанія розгляне пропозиції щодо взяття в оренду або на умовах лізингу бурового обладнання.