Дочірні підприємства

ДП “АГРОГЕОФІЗИКА”

64200, вул. Буровиків, 11, м. Балаклія,
Харківська обл.
e-mail:agrobal_agf@ukr.net

т/ф: (05749) 2-23-49

Державне підприємство “Агрогеофізика” м. Балаклія з 2001 року ввійшло до складу Національної акціонерної компанії “Надра України” як Дочірнє підприємство “Агрогеофізика”. За підприємством закріплено 1754,49 га земельних угідь (в т.ч. 1624,7965га сільгоспугідь).
Підприємство може надавати наступні послуги:

 • тематичні, дослідницькі та дослідно-методичні роботи з геофізичних методів в аграрному секторі;
 • удосконалення техніки, методики і технології польових і лабораторних робіт та впровадження їх результатів на всій території України;
 • вирощування зернових та технічних культур.

До низу Наверх ДП “ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ”

79000, пл. Міцкевича, 8, м. Львів – МСП
e-mail:

т: (032) 235-75-35,
т/ф: (032) 242-01-80

ДП «Західукргеологія» є провідним підприємством геолого-розвідувальної галузі в Західних областях України.
З 2001 року ДП «Західукргеологія» увійшло до складу Національної акціонерної компанії «Надра України». Підприємством відкрито та розвідано понад 1300 родовищ корисних копалин, з них: нафти – 20; газоконденсату – 12; газу – 37; шахтних полів кам’яного вугілля – 26; бурого вугілля; золота, поліметалів, германію (Мужиївське, Берегівське, Біганське родовища); самородної сірки; 8 родовищ калійних солей (2 розвіданих і 15 перспективних); баритів, каолінів, цеолітів, бентонітів, цементної сировини, скляних пісків, сировини для виробництва будівельних матеріалів у всіх західних областях; родовищ прісних підземних вод – 119, мінеральних вод – 51, 2 родовища термальних вод в Закарпатській області.
Підприємство має великий досвід розвідки родовищ рудної і нерудної мінеральної сировини для різних галузей промисловості, пошуку і розвідки прісних підземних вод для водопостачання населених пунктів України, а також питних, мінеральних і термальних вод. Зокрема, відкриття Східницького родовища мінеральної води типу “Нафтуся” започаткувало новий курорт. Значний досвід розвідки підземних вод для підтримання тиску (заводнення) нафтових родовищ; досвід пошуково-розвідувальних робіт для виявлення і обґрунтування підземних колекторів для захоронення промислових стоків.
До складу ДП «Західукргеологія» входить чотири відокремлених підрозділи: Стрийська, Калуська нафтогазорозвідувальні експедиції, Львівська геологорозвідувальна експедиція, яка виконує пошукові, геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини, прісні і мінеральні води, регіональні геолого-зйомочні роботи, геолого-екологічні дослідження на теренах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, та Тернопільської областей , а також Науково-геологічний центр, який забезпечує геологічний, геоінформаційний, лабораторний супровід геологорозвідувальних робіт всіх експедицій на нафту, газ, вугілля, золото, підземні води тощо.
ДП «Західукргеологія» володіє банком унікальної геологічної інформації і сучасною технологією її обробки.

Підприємство може надавати наступні послуги:

 • комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків, розвідки, буріння та дослідно-промислової розробки родовищ на всі види корисних копалин;
 • проектування геологорозвідувальних робіт усіх напрямків;
 • буріння свердловин на нафту і газ з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище;
 • дешифрування матеріалів аеро-космічних зйомок в широкому прикладному діапазоні;
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів – можливих джерел забруднення підземних вод;
 • складання гідрогеологічних висновків для проектування водозаборів підземних вод;
 • проектування, буріння, ремонт та ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин на воду;
 • геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин;
 • режим рівнів та хімічного складу підземних вод;
 • дослідження хімічного складу і стану забруднення підземних вод, розробка рекомендацій та проектування робіт для ліквідації цих забруднень;
 • вивчення та організація мережі пунктів спостереження та прогнозування екзогенних геологічних процесів;
 • екологічні та інженерно-геологічні дослідження, різноманітні види моніторингу довкілля;
 • петрографічні, мінералогічні, спектральні, хіміко-аналітичні дослідження гірських порід, пластових флюїдів, ґрунтів, підземних вод та повітря;
 • розробка і здійснення постійнодіючих математичних моделей підземних водоносних систем регіонального і локального масштабів;
 • спорудження промислових та соціально-побутових об’єктів, житла тощо.

До низу Наверх ДП “КРИМГЕОЛОГІЯ”

95007, вул.Беспалова, 47, м. Сімферополь, ДСП, Автономна Республіка Крим, Україна
e-mail:

т: (0652) 79-19-41,
т/ф: (0652) 79-19-42

ДП “Кримгеологія” увійшло до складу Національної акціонерної компанії “Надра України” у 2001 році. Історія підприємства розпочинається з 1962 року. За цей період відкрито 39 родовищ нафти і газу, в тому числі 4 родовища на шельфі Чорного і Азовського морів.
В склад підприємства входять: Євпаторійська комплексна нафтогазорозвідувальна експедиція, Феодосійська комплексна нафтогазорозвідувальна експедиція, Сімферопольське управління виробничо-технічного обслуговування і комплектації.
Великий об’єм науково-виробничих робіт виконаний підприємством з вивчення і залучення для використання одного з альтернативних джерел енергії – геотермальної. Вперше в Україні створені та випробувані екологічно чисті геоциркуляційні системи (ГЦС), що використовують тепло термальних вод для опалення і гарячого водопостачання населених пунктів.
Ухвалою господарського суду АРК від 21.12.2007 року порушено провадження у справі про банкрутство ДП «Кримгеологія» за заявою Державної податкової інспекції Ленінського району Автономної Республіки Крим. Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим від 25.12.2012 року ДП «Кримгеологія» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

До низу Наверх ДП “МИРГОРОДНАФТОГАЗРОЗВІДКА”

37600, вул.Нафтовиків, 1, м. Миргород, Полтавська обл.
e-mail: 3305@ukr.net

т: (066)9828189

ДП «Миргороднафтогазрозвідка» створено у 2003 році шляхом виділення зі складу ДП Національної акціонерної компанії «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» Миргородської нафтогазорозвідувальної експедиції глибокого буріння, яка починає свою діяльність з 1951 року. За цей період підприємством відкрито 20 родовищ нафти і газу на території Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей, пробурено сотні тисяч метрів гірських порід, середня глибина яких становить 5,0 – 6,4 тисяч метрів.
Підприємство виконує замовлення на буріння глибоких свердловин на нафту і газ як для державних організацій, так і для приватних компаній, проводить буріння свердловин для питного і технічного водопостачання підприємств промисловості.
На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, які були нагороджені урядовими нагородами, орденами та медалями.

Підприємство може надавати наступні послуги:

 • повний комплекс геологорозвідувальних робіт від монтажу бурового обладнання до підготовки свердловини до експлуатації;
 • буріння глибоких свердловин на нафту і газ та випробування їх на продуктивність;
 • розробка проектно-кошторисної документації на буріння всіх видів свердловин;
 • ремонт бурового обладнання і бурильного інструменту;
 • виготовлення породоруйнівного та ловильного інструменту для капітального ремонту свердловин;
 • ремонт житлових вагонів, вагонів-сушарок, вагонів-їдалень.

До низу Наверх ДП “ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ”

36014, вул. Маршала Бірюзова, 7, м. Полтава

т/ф: (05322) 7-33-97

Державне геологічне підприємство «Полтавнафтогазгеологія», яке починає свою діяльність з 1936 року, передано до складу Національної акціонерної компанії «Надра України» в 2001 році, шляхом перетворення в Дочірнє підприємство Компанії. Підприємство створено з метою пошуків та розвідки родовищ нафти і газу в Дніпровсько-Донецькій западині.
Підприємством відкрито, розвідано та підготовлено до промислової експлуатації близько 140 нафтових, газових та газоконденсатних родовищ на території 6 областей: Полтавської Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької.
До складу ДП «Полтавнафтогазгеологія» входять чотири відокремлених підрозділи: Харківська і Карлівська нафтогазорозвідульні експедиції глибокого буріння, дитячий оздоровчий комплекс «Фонтан» та Полтавське житлове ремонтно-експлуатаційне господарство.
Ухвалою господарського суду Полтавської області від 16.11.2009 року порушено провадження у справі про банкрутство ДП «Полтавнафтогазгеологія» за заявою Управління пенсійного фонду України Київського району м. Полтави. Господарським судом Полтавської області прийнято Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури № 18/117 від 18.07.2013. Дата набуття чинності 28.07.2013.

До низу Наверх ДП «Укрнаукагеоцентр»

36019, вул. Маршала Бірюзова, 53, м. Полтава
e-mail:

т: (05322) 56-60-49,
ф: (0532) 50-91-64

Історія ДП «Укрнаукагеоцентр» починається з 1936 року, коли в м. Ромнах була створена Українська контора розвідки з метою пошуків нафти на території Дніпровсько-Донецької западини. В 2000 році на базі Регіонального геологічного центру ДГП «Полтавнафтогазгеологія» було створено Полтавське нафтогазове державне регіональне геологічне підприємство, яке в травні 2001 року ввійшло до складу Національної акціонерної компанії «Надра України», як дочірнє підприємство «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство».
В 2011 році у зв’язку із розширенням сфери геолого-виробничої діяльності підприємства та її спрямуванням на наукове обгрунтування перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні, на базі Дочірнього підприємства «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство» створено Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». За більш ніж 75 річний період діяльності, за безпосередньою участю працівників підприємства відкрито 165 родовищ нафти і газу, підраховано запаси по 127 родовищах, оброблені геолого-геофізичні матеріали зі складанням звітів по близько 200 площах, складено більш ніж 315 науково-тематичних звітів. Маючи висококваліфікований кадровий потенціал, сучасне лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку, накопичений фактичний матеріал і досвід, на сьогодні ДП «Укрнаукагеоцентр» – одне з найпотужніших на Україні підприємств по обробці геолого-геофізичних матеріалів, виконанню геолого-аналітичних та науково-тематичних досліджень, всього комплексу робіт по забезпеченню геологорозвідувального процесу пошуків і розвідки покладів вуглеводнів на рівні сучасних вимог.
До складу ДП «Укрнаукагеоцентр» входять три відокремлені підрозділи: «Проектний інститут «Укргеолбудтехпроект», «База виробничого обслуговування» та «Учбово-курсовий комбінат».

Підприємство може надавати наступні послуги ::

 • наукове обгрунтування перспективних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ ущільнених колекторів, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів);
 • моніторинг та наукове супроводження надрокористування;
 • складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • складання проектно-кошторисної документації на буріння нафтогазових свердловин та свердловин для водопостачання;
 • складання планів ДПЕ свердловин та проектів ДПР покладів нафти і газу;
 • авторський нагляд за виконанням проектних робіт;
 • геодезичні, зйомочні, спеціальні інженерно-геодезичні роботи із застосуванням апаратури навігації (GPS 12, Trimbl Recon Соntгоllег та ін.);
 • інженерно-геологічні вишукування на майданчиках спорудження свердловин;
 • геологічний супровід пошуково-розвідувального буріння та ДПР покладів нафти і газу;
 • комплексну інтерпретацію матеріалів ГДС;
 • геолого-економічну оцінку родовищ вуглеводнів із захистом в ДКЗ України;
 • 3D-моделювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ ВВ з використанням програмного комплексу Petrell;
 • перевірку матеріалів якісної та кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів, оперативних приростів та списання запасів вуглеводнів з наданням експертного заключення Експертній комісії Держгеонадра України;
 • відбір глибинних проб нафти за допомогою спеціальних пробовідбірників та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • відбір рекомбінованих проб устьового газу та газового конденсату та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • замір пластових тисків і температур цифровими глибинними приборами;
 • проведення спеціальних газоконденсатних досліджень на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки;
 • газогідродинамічні дослідження свердловин;
 • лабораторні дослідження керну та бурового шламу;
 • радіометричний контроль керну на свердловині;
 • лабораторні дослідження бурових і тампонажних розчинів;
 • лабораторні дослідження пластових флюїдів з видачею сертифікатів: – нафти і конденсату (питома вага, густина, вміст води, механічних домішок, солей, молекулярна маса, вміст парафіну, бензольних, спиртобензольних смол, асфальтенів, сірки, азоту, а також їх груповий вуглеводневий склад);
  – компонентного складу газів у поверхневих та пластових умовах (СО2, Н2, Не, N2, Н2S, С1 – С6+В на хроматографі «ХроматекКристалл 5000.1»;
  – пластових та поверхневих вод (питома вага, рН, вміст механічних домішок, сірководню та нафтопродуктів, компонентів та мікрокомпонентів);
 • визначення вмісту органічного вуглецю в сланцевих породах та термальної зрілості порід за відбиваючою здатністю вітриніту;
 • термовакуумна дегазація керну сланцевих порід;
 • літологічне і палеонтологічне вивчення осадових порід в шліфах під мікроскопом;
 • стратиграфічне розчленування та попластову кореляцію осадових розрізів на біостратиграфічній та реперній основі;
 • аналіз та узагальнення матеріалів геолого-геофізичних досліджень з наданням рекомендацій на проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • моніторинг навколишнього природного середовища на об’єктах нафтогазового комплексу: – стану повітряного середовища;
  – стану ґрунтів;
  – стану підземних та поверхневих вод;
  – облаштування мережі спостережних свердловин;
  – розробка регламенту моніторингу, обробка і систематизація інформації;
 • розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проведення спеціальних замірів.

До низу Наверх ДП “ЦЕНТРУКРГЕОЛОГІЯ”

18000, вул. Чкалова, 13, м. Черкаси
e-mail:

т: (0472) 71-07-42 ф. (0472) 71-06-17

До складу Національної акціонерної компанії «Надра України» дочірнє підприємство увійшло в 2001 році. За період діяльності підприємством відкрито і розвідано більш як 300 родовищ корисних копалин: заліза, марганцю, бокситів, нікелю, титану, урану, золота, бурого вугілля, горючих сланців, вогнетривких глин, бентоніту, будівельних матеріалів, підземних прісних та мінеральних вод.
Підприємство може надавати наступні послуги: :

 • комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків та розвідки стратегічних та гостродефіцитних видів мінеральної сировини: рудних родовищ золота, молібдену, рідкісних і рідкісно-земельних металів, титану, нікелю, олова, цирконію; нерудних родовищ: флюориту, вогнетривкої сировини, будівельних матеріалів, тощо; техногенних родовищ: хвостів-відходів гірничо-збагачувальних комбінатів; природних облицювальних матеріалів; прісних і мінеральних підземних вод;
 • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення території регіону та окремих площ;
 • проектування, буріння та обладнання експлуатаційних свердловин на воду (питну, мінеральну);
 • повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т.ч. погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об’єктах; проектів об’єктів можливих джерел забруднення підземних вод;
 • складання гідрогеологічних висновків для проектування водозаборів підземних вод з використанням бурових свердловин;
 • моніторинг геологічного середовища, вивчення режиму підземних вод і екзогенних геологічних процесів з оцінкою впливу техногенних і природних факторів на забруднення підземних вод і активізацію зсувів;
 • облік та аналіз балансу запасів всіх видів корисних копалин, ведення відповідних кадастрів і реєстрів;
 • підготовка геологічних висновків і довідок про геологічні та еколого-гідрогеологічні умови і наявність корисних копалин на ділянках надр, які проектуються під будівництво;
 • лабораторні дослідження мінеральної сировини, руд, вміщуючих порід, концентратів та вод (визначення елементного, компонентного і мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей);
 • геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин;
 • геолого-екологічна експертиза проектів та бізнес-планів щодо використання надр.

Усі види діяльності підприємства забезпечені сучасними лабораторно-аналітичними дослідженнями, що ґрунтуються на використанні новітньої техніки і комп’ютерної обробки отриманих даних.

До низу Наверх ДП “ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ”

14000, вул. Шевченка, 15, м. Чернігів
e-mail:

т/ф: (0462) 65-14-65,

т : (0462) 77-70-81

18 жовтня 1958 р. з метою пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ в північно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини створено трест «Чернігівнафтогазрозвідка», з 1980 року – Виробниче геологічне об’єднання, з 1991 року – Державне геологічне підприємство «Чернігівнафтогазгеологія», а з 2001 року – Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогаз-геологія».
Уже в 1959 році підприємством було відкрито перше нафтове родовище – Гнідинцівське.
За 53 роки наполегливої самовідданої праці геологорозвідників на території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей підприємством відкрито 60 родовищ вуглеводневої сировини. Серед них унікальні за запасами і якості вуглеводневої сировини Гнідинцівске, Леляківське, Яблунівське та інші. Відкриті родовища стали важливою складовою та основою розвитку нафтогазовидобувної промисловості на території Чернігівської, Сумської та частково Полтавської